Општинска управа

Надлежности Општинске управе:

1)     припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2)     извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3)     решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4)     обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5)     извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6)     обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

С П И С А К  СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  У  ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ПРИЈЕПОЉЕ ОВЛАШЋЕНИХ ЗА  РЕШАВАЊЕ  У  УПРАВНИМ СТВАРИМА  И ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВ

•1.      Новосел Весна, руководилац Одељења  - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

•2.      Посркача Јела, води управни поступак до доношења решења из области  урбанизма и грађевинарства, односно обједињене процедуре

•3.      Чичић Селма, води управни поступак до доношења решења из области  урбанизма и грађевинарства, односно обједињене процедуре

•4.      Радуловић Бранка, води управни поступак и доноси решења из надлежности имовинско-правних послова

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Земанић Едиб, инспектор за друмски саобраћај и јавне путеве и шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај и јавне путеве,  као и  из надлежности Одсека

  1. Петрић Снежана, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности комунално- стамбених послова
  2. Бакић Мехмед, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора комуналне инспекције
  3. Потурак Мервин, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора комуналне инспекције
  4. Глушчевић Милић, грађевински инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора грађевинске инспекције
  5. Гојак Боса, грађевински инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора грађевинске инспекције
  6. Кратовац Џенита, инспектор заштите животне средине - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора  заштите животне средине
  7. Брајовић Бранко, инспектор за друмски саобраћај и јавне путеве - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај и јавне путеве.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Ракоњац Драгиша, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ

Хамзић Ифет, шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одсека

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Заимовић Ајдин, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

  1. Хрустемовић Мерсија, води управни поступак и доноси решења из области  борачко-инвалидске заштите и цивилних инвалида рата
  2. Хаџић Мирзета, просветни инспектор - води управни поступак и  доноси решења из надлежности просветног инспектора 
  3. Хајдаревић Ханка, координатор матичне службе - води управни поступак и доноси решења из области матичарских послова и послова грађанских стања

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

•1.      Гојак Муса,  шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одсека

•2.      Крповић Нада, води управни поступак до доношења решења из области  послова утврђивања права на дечји додатак

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

•1.      Козица Далмир, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

•2.      Ћубић Миодраг, порески инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора пореске инспекције

•3.      Радичевић Александар, инспектор канцеларијске контроле - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора канцеларијске контроле

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >