Регистрација промена код предузетника

Потребна документација за регистрацију промене:

 • регистрациона пријава промене за предузетника са јасно означеном врстом и садржином промене на додатку који се подноси у регистрациону пријаву промене
 • доказ о плаћеној накнади (за благовремено поднету регистрациону пријаву промене 300,00 динара, за две и више благовремено поднете пријаве промена у једној регистрационој  пријави 480,00 динара, за промену правне форме 5.100,00 динара).

Промене код предузетника које су предмет регистрације:

 • лични подаци оснивача - предузетника, пословође или ортака (име, презиме, ЈМБГ или број пасоша за страна физичка лица)
 • преузимање радње од стране чланова породичног домаћинства у случају смрти предузетника
 • пословно седиште, назив, претежна делатност, пословно име, период на који је предузетник регистрован
 • упис или промена пословође или ортака овлашћеног за заступање
 • подаци о простору ван пословног седишта
 • ПИБ, рачун у банци, контакти
 • упис или брисање забележбе података од значаја за правни промет
 • привремени престанак обављања делатности.

Промене које нису предмет регистрације:

 • проширење делатности
 • привремени престанак рада простора ван пословног седишта
 • промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна, допунска или је обавља пензионер)
 • рад на терену (од места до места).

За регистрацију промене правне форме, Агенцији се подноси следеће:

 • регистрациона пријава брисања предузетника из Регистр
 • регистрациона пријава оснивања привредног друштва
 • сва потребна документација која је законом прописана за оснивање
 • друштва у које жели да се промени правна форма
 • доказ о уплати накнаде у износу од 5100,00 динара на рачун
 • Агенције, као и 1460,00 динара за добијање матичног броја, а уплаћује се на рачун буџета Републике Србије
 • одлука о промени правне форме из предузетника у привредно друштво.

За регистрацију именовања пословође АПР се подноси:

 • овлашћење којим оснивач именује пословођу
 • фотокопија личне карте пословође.

За регистрацију преузимања радње у случају смрти оснивача потребно је поднети:

 • извод из матичне књиге умрлих
 • изјаву о преузимању предузетничке радње и то у року од 30 дана од смрти оснивача. Радњу могу преузети чланови домаћинства: брачни друг, родитељи и деца оснивача.

Извор: Агенција за привредне регистре

Вести & Догађаји
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >
09.Септембар 2015.
Страница општине Пријепоље на 7. месту ...
Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА >
22.Април 2015.
Наставак сарадње са Фондацијом Ана и Владе Дивац ...
   Фондација Ана и Владе Дивац и УСАИД су званично представили нови двогодишњи пројекат Дивац омладиски фондови који ће подржати омладинске пројекте у >
28.Јануар 2015.
Конференција „Славимо разноликост“ ...
У Београду је 22. Јануара одржана конференција „Славимо разноликост“ посвећена јачању и зближавању омладинских организација из мултикултуралних средина >
28.Јануар 2015.
ЕУ ПОДРЖАВА РУРАЛНИ СЕКТОР У СРБИЈИ СА 175 МИЛИОНА ...
Европска комисија је усвојила Програм Европске уније за рурални развој у Србији (ИПАРД) 20. јануара 2015. чиме је створена основа за подршку Европске уније >
28.Јануар 2015.
Градоначелницима представљен нови Закон о планирању и ...
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Стална конференција градова и општина (СКГО) организовали су 23. јануара у Београду састанак >
16.Децембар 2014.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА 42. СКУПШТИНИ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ...
Највећи скуп градоначелника и председника општина у 2014. години, 42. скупштина Сталне конференције градова и општина, одржана је 10. децембра у Сава центру. Тема >
08.Децембар 2014.
ОБЕЛЕЖЕНА 71-ГОДИШЊИЦА ПРИЈЕПОЉСКЕ ...
Комеморацијом у спомен-комплексу "4. децембар" у општини Пријепоље обележена је 71 година од једне од најтрагичнијих битака у Другом светском рату у којој је >
09.Децембар 2014.
Делегација Пријепоља на сајму изложбеног и продајног карактера у ...
На привредном сајму изложбеног и продајног карактера „ Food&Life " 2014, одржаном од 25. до 30. новембра,  у Минхену учествовала је и привредна делегација >