Registracija promena kod preduzetnika

Potrebna dokumentacija za registraciju promene:

 • registraciona prijava promene za preduzetnika sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi u registracionu prijavu promene
 • dokaz o plaćenoj naknadi (za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene 300,00 dinara, za dve i više blagovremeno podnete prijave promena u jednoj registracionoj  prijavi 480,00 dinara, za promenu pravne forme 5.100,00 dinara).

Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:

 • lični podaci osnivača - preduzetnika, poslovođe ili ortaka (ime, prezime, JMBG ili broj pasoša za strana fizička lica)
 • preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika
 • poslovno sedište, naziv, pretežna delatnost, poslovno ime, period na koji je preduzetnik registrovan
 • upis ili promena poslovođe ili ortaka ovlašćenog za zastupanje
 • podaci o prostoru van poslovnog sedišta
 • PIB, račun u banci, kontakti
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet
 • privremeni prestanak obavljanja delatnosti.

Promene koje nisu predmet registracije:

 • proširenje delatnosti
 • privremeni prestanak rada prostora van poslovnog sedišta
 • promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner)
 • rad na terenu (od mesta do mesta).

Za registraciju promene pravne forme, Agenciji se podnosi sledeće:

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registr
 • registraciona prijava osnivanja privrednog društva
 • sva potrebna dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje
 • društva u koje želi da se promeni pravna forma
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 5100,00 dinara na račun
 • Agencije, kao i 1460,00 dinara za dobijanje matičnog broja, a uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije
 • odluka o promeni pravne forme iz preduzetnika u privredno društvo.

Za registraciju imenovanja poslovođe APR se podnosi:

 • ovlašćenje kojim osnivač imenuje poslovođu
 • fotokopija lične karte poslovođe.

Za registraciju preuzimanja radnje u slučaju smrti osnivača potrebno je podneti:

 • izvod iz matične knjige umrlih
 • izjavu o preuzimanju preduzetničke radnje i to u roku od 30 dana od smrti osnivača. Radnju mogu preuzeti članovi domaćinstva: bračni drug, roditelji i deca osnivača.

Izvor: Agencija za privredne registre

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >