Надлежности Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са Законом:

1)     Доноси Статут општине и пословник Скупштине општине

2)     Доноси буџет и завршни рачун општине

3)     Доноси програм развоја општине и појединих делатности

4)     Доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта

5)     Доноси прописе и друге опште акте

6)    Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјешњава се о предлозима самодоприноса, у складу са чланом 30. тачка 6. Закона о локалној самоуправи

7)    Оснива службе, комунална и јавна предузећа, установе и организације, и врши надзор над њиховим радом

8)    Именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директора комуналних и јавних предузећа, зстанова, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и разматра извештај о раду, у складу са Законом

9)    Бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине, и на предлог Председника општине бира Општинско веће

10) Поставља и разрешава Секретара Скупштине општине

11) Поставља и разрешава Начелника Општинске управе на предлог Председника општине

12) Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по Закону припадају

13) Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта

14) Доноси акт о јавном задужењу општине

15) Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката

16) Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану

17) Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу

18) Покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом

19) Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине

20) Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >