Почетна
Јавне набавке 2014

Објављен : 09.12.2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-28/14-A

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - моторних пумпи за црпљење воде за потребе штаба за ванредне ситуације општине Пријепоље.


 

Позив за подношење пријава 

 

 

 

 

 


17.12.2014. г. до 12.00 часова

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 


Објављен : 08.12.2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-24/2014

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА АУТОМОБИЛА

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 

16.12.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 


 

Објављен : 14.11.2014

за јавну набавку број 410-28/2014

НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 1: НАБАВКА НАПРТЊАЧА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  ВОДОМ

ПАРТИЈА 2: НАБАВКА АУТО ГУМА И АКУМУЛАТОРА

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија 2  

 


Објављен : 16.10.2014

П Р А В И Л Н И К

о остваривању права на регрес за oсигурање усева,плодова,вишегодишњих засада и животиња у 2014 години

 

Конкурсна документација

 


Објављен : 30.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-07/2014

Набaвка услуге одржавања програма Трезор - саветник за буџетско рачуноводство

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


08.10.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-26/2014

Набавка садног материјала– садница малина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


09.10.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-01/2014-2

Набавка садног материјала– садница купина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље(поновљени поступак)

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


09.10.2014. г. до 14.00 часова 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2

 

 


Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-16/2014-2

Набавка добара - набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе-поновљени поступак-

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


08.10.2014. г. до 13.00 часова 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 3

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 2

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 


Објављен : 15.07.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-16/2014-1

Предмет јавне набавке: Набавка добара - 60 стеоних квалитетних приплодних јуница симентаске расе-поновљени поступак.
Назив и ознака из општег речника: 03321000 - стока.

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 14.08.2014. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен : 30.05.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-14/2014

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКИХ УСЛУГА-УКЛАЊАЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ у 2014-ој   години

Конкурсна документација

                        Обавештење о покретању поступка

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 06.06.2014. г. до 12.00 часова

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


 

 

Објављен : 13.05.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-09/2014

 

за јавну набавку услуга хотелског смештаја ЈН МВ бр. 410-09/2014

     Конкурсна документација

                             Обавештење о покретању поступка

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.05.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


 

Објављен : 07.05.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-6/2014

 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  - одржавања информационог система ЛПА управе општине Пријепоље.

   

  Конкурсна документација

  Обавештење о покретању поступка

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 15.05.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 23.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-10/2014

 

за јавну набавку мале вредности број 410-10/2014

набавка услуге  - одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе Општинске управе општине Пријепоље.

   

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 05.05.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2

 


 

 

Објављен : 8.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН бр. 410-04/14

 

за јавну набавку мале вредности – набавка добара-канцеларијског материјала по партијама

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 16.04.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 4 


   

 

 

Објављен : 8.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-13/14

 

за отворени поступак за јавну набавку услуга

систематске дератизације 

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 07.05.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


  

 

 

Објављен : 3.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014-1

 

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -


-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК-

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 11.04.2014. г. до 13.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 

 

 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 


  

 

 

 

Објављен : 12.3.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-08/2014

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ

 

ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 20.03.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2 


  

 

 

 

Објављен : 14.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 06/2014 

 

УСЛУГA НАБАВКE  И ИСПОРУКE ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 18.03.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 05/2014 

 

- УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 24.02.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014 

 

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.02.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014 

 

Набавка добара - набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 17.03.2014. г. до 14.00 часова

 

 


 

 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 02/2014 

 

Јавна набавка мале вредности

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.02.2014. г. до 12.00 часова    

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 01/2014

 

Набавка садног материјала по партијама – садница јабука, шљива и купина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

                                           

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 06.03.2014. године до 12.00 часова.     


 Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >