Почетна
Јавне набавке 2014

Објављен : 09.12.2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-28/14-A

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - моторних пумпи за црпљење воде за потребе штаба за ванредне ситуације општине Пријепоље.


 

Позив за подношење пријава 

 

 

 

 

 


17.12.2014. г. до 12.00 часова

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 


Објављен : 08.12.2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-24/2014

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА АУТОМОБИЛА

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 

16.12.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 


 

Објављен : 14.11.2014

за јавну набавку број 410-28/2014

НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 1: НАБАВКА НАПРТЊАЧА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  ВОДОМ

ПАРТИЈА 2: НАБАВКА АУТО ГУМА И АКУМУЛАТОРА

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија 2  

 


Објављен : 16.10.2014

П Р А В И Л Н И К

о остваривању права на регрес за oсигурање усева,плодова,вишегодишњих засада и животиња у 2014 години

 

Конкурсна документација

 


Објављен : 30.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-07/2014

Набaвка услуге одржавања програма Трезор - саветник за буџетско рачуноводство

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


08.10.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-26/2014

Набавка садног материјала– садница малина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


09.10.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-01/2014-2

Набавка садног материјала– садница купина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље(поновљени поступак)

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


09.10.2014. г. до 14.00 часова 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2

 

 


Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-16/2014-2

Набавка добара - набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе-поновљени поступак-

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


08.10.2014. г. до 13.00 часова 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 3

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 2

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 


Објављен : 15.07.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-16/2014-1

Предмет јавне набавке: Набавка добара - 60 стеоних квалитетних приплодних јуница симентаске расе-поновљени поступак.
Назив и ознака из општег речника: 03321000 - стока.

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 14.08.2014. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен : 30.05.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-14/2014

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКИХ УСЛУГА-УКЛАЊАЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ у 2014-ој   години

Конкурсна документација

                        Обавештење о покретању поступка

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 06.06.2014. г. до 12.00 часова

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


 

 

Објављен : 13.05.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-09/2014

 

за јавну набавку услуга хотелског смештаја ЈН МВ бр. 410-09/2014

     Конкурсна документација

                             Обавештење о покретању поступка

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.05.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


 

Објављен : 07.05.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-6/2014

 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  - одржавања информационог система ЛПА управе општине Пријепоље.

   

  Конкурсна документација

  Обавештење о покретању поступка

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 15.05.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 23.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-10/2014

 

за јавну набавку мале вредности број 410-10/2014

набавка услуге  - одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе Општинске управе општине Пријепоље.

   

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 05.05.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2

 


 

 

Објављен : 8.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН бр. 410-04/14

 

за јавну набавку мале вредности – набавка добара-канцеларијског материјала по партијама

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 16.04.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 4 


   

 

 

Објављен : 8.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-13/14

 

за отворени поступак за јавну набавку услуга

систематске дератизације 

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 07.05.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


  

 

 

Објављен : 3.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014-1

 

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -


-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК-

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 11.04.2014. г. до 13.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 

 

 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 


  

 

 

 

Објављен : 12.3.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-08/2014

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ

 

ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 20.03.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2 


  

 

 

 

Објављен : 14.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 06/2014 

 

УСЛУГA НАБАВКE  И ИСПОРУКE ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 18.03.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 05/2014 

 

- УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 24.02.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014 

 

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.02.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014 

 

Набавка добара - набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 17.03.2014. г. до 14.00 часова

 

 


 

 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 02/2014 

 

Јавна набавка мале вредности

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.02.2014. г. до 12.00 часова    

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 01/2014

 

Набавка садног материјала по партијама – садница јабука, шљива и купина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

                                           

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 06.03.2014. године до 12.00 часова.     


 Вести & Догађаји
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >