Почетна
Јавне набавке 2016

   Објављен: 20.12.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 410-23-16


   Објављен: 09.12.2016

Обавештење о закљученом уговору 410-02-16


   Објављен: 09.12.2016

Конкурсна документација број 410-25-16

Позив за подношење понуда број 410-25-16


   Објављен: 02.12.2016

Одлука о обустави поступка јн број 410-23-16-6 од 01.12.2016. године


   Објављен: 25.11.2016

ПОЈАШЊЕЊЕ бр.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 410-23-2/16

ПОЈАШЊЕЊЕ бр.2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 410-23-2/16


   Објављен: 18.11.2016

Друга измена плана јавних набавки од 10.11.2016. године

Одлука од 10.11.2016. године


   Објављен: 09.11.2016

Одлука број 410-02-16-6 од 07.11.2016. године


   Објављен: 28.10.2016

ЈАВНА НАБАВКА - Радови Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско-трговинској школи у Пријепољу

КД број 410-23-16 од 28.10.2016. године

Позив за подношење понуда број 410-23-16 од 28.10.2016. године


   Објављен: 20.10.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-2/2016

Набавка пелета за грејну сезону 2016/2017.

Конкурсна документација 410-2/2016

ПозивЗаПодносењеПонуде-јнмв број 410-2/2016


   Објављен: 05.10.2016

Одлука о усвајању прве измене јавне набавке број 410-01-А-16-1

Прва измена плана јавних набавки број 410-01-16-1 од 04.10.2016. године


   Објављен: 02.09.2016

Одлука о додели уговора број 410-06-7-16 од 01.09.2016. године


   Објављен: 24.08.2016

Одлука о додели уговора број 410-03-16-6 од 23.08.2016. године


   Објављен: 17.08.2016

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-06/2016

Набaвка услуге одржавања информационог система за буџетско рачуноводство ''Трезор-Саветник''

Конкурсна документација број 410-06-16


   Објављен: 12.08.2016

Конкурсна документација број 410-03-16

ПозивЗаПодносењеПонуде-јнмв број 410-03-16


   Објављен: 12.08.2016

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-07-16

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-15 Партија 1

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-16 Партија 2

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-17 Партија 3

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-18 Партија 4

ОбавештењеОЗакљученомУговору-електрична енергија 2016.


   Објављен: 25.07.2016

Обавештење о закљученом уговору бр. 410-05/2016

Предмет јавне набавке бр. 410-05/2016 су услуге - Набавка услуге одржавања софтвера - информационог система ЛПА, за потребе наручиоца, општине Пријепоље.


   Објављен: 07.07.2016

Одлука о додели уговора хермес-софтвер

Одлука о додели уговора број 410-01-07-16 од 06.07.2016. године


   Објављен: 29.06.2016

Одлука о додели уговора број 410-08-16-14 од 27.06.2016. године


   Објављен: 17.06.2016

Наручилац, општина Пријепоље, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15, 68/15), доноси:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ И ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА БРОЈ 410-01/16-

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока


   Објављен: 15.06.2016

Обавештење о закљученом уговору-патрија 1

Обавештење о закљученом уговору-патрија 2


   Објављен: 20.05.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-10/2016

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

КД БРОЈ 410-10-16

Позив за Подношење понуде 410-10-16


   Објављен: 18.05.2016

Одлука о додели уговора број 410-12-8-16 од 16.05.2016. године


   Објављен: 18.05.2016

Измењена конкурсна документација број 410-13-16

Обавештење О Продузењу Рока За Подносење Понуда 410-13-16


   Објављен: 12.05.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-13/2016

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И КОРИЧЕЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И АРХИВСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КД БРОЈ 410-13-16

Позив за Подношење понуде 410-13-16


   Објављен: 04.05.2016

Обавештење о закљученом уговору број 410-04-6-16 од 27.04.2016. године-набавка ресторанских услуга


   Објављен: 28.04.2016

Одлука о додели уговора број 410-04-6-16 од 27.04.2016. године-набавка ресторанских услуга

Одлука о додели уговора број 410-09-7-16 од 28.04.2016. године-нафтни деривати


   Објављен: 28.04.2016

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-12/2016

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКЕ КУЋЕ У ПРИЈЕПОЉУ, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1., ПРИЈЕПОЉЕ И РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ОТСЕКА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, САНЏАЧКИХ БРИГАДА ББ, ПРИЈЕПОЉЕ

КД БРОЈ 410-12-16

Позив за Подношење понуде 410-12-16


   Објављен: 19.04.2016

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 410-04-1/16 од 11.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 410-04-2/16 од 11.04.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку услуге - ресторанске услуге за потребе општине Пријепоље

Конкурс

Позив за подношење понуда


    Објављен: 18.4.2016

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ресторанске услуге за потребе општине Пријепоље


   Објављен: 14.04.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-09/2016

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -

Kd broj 410-09-16 Набавка нафтних деривата путем корпоративних картица

Позив за подношење понуде-јнмв број 410-09-16


    Објављен: 6.4.2016

План јавних набавки за 2016. годину 


    Објављен: 12.02.2016

Правилник о набавкама наручиоца, општине Пријепоље, број 403-157514-1 од 23.09.2015. године


Вести & Догађаји
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >