Почетна
Јавне набавке 2017

   Објављен: 29.12.2017

Обавештење о закљученом уговору број 410-37-2017

Обавештење о закљученом уговору СТРУЧНИ НАДЗОР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БРОЈ 410-15-32-2017-6 ОД 29.12.2017. ГОДИНЕ

   


 

    Објављен: 22.12.2017  

 

Осма измена плана јавних набавки децембар 2017

Одлука о додели уговора број 410-37-17-7 од 22.12.2017. године 

 


 

   Објављен: 22.12.2017  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -Услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу

Позив за подношење понуда број 410-15-32-17

Кд број 410-15-32-17


   Објављен: 22.12.2017  

Појашњење конкурсне документације број 410-37-17


    Објављен: 12.12.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ КАМЕНОГ МОСТА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ
Ознака из Општег речника набавке:   45221110
ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 410-37/2017  

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 17.11.2017

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-24/2017

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА

(поступак јавне набавке мале вредности)


   Објављен: 10.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-24/2017

- ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ -

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА

(поступак јавне набавке мале вредности)

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 10.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

-Услуге стручног надзора над извођењем радовa на санацији  приступних стаза према средњовековном граду Милешевац (Хисарџик),

у општини Пријепоље-

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 410-15-31/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 01.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-06/2017

Набавка пелета за грејну сезону 2017/2018. Јавна набавка мале вредности

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 13.10.2017

Одлука о додели уговора број 410-49-2017-7 од 12.10.2017. године


    Објављен: 29.09.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.13  Интерни бр. 410-49/2017 

НАБАВКА КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ СТАМБЕНОГ БЛОКА ''ПИЈАЦА'' У ПРИЈЕПОЉУ

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 25.08.2017

Одлука о додели уговора број 410-32-7-17 од 22.08.2017. године


   Објављен: 25.07.2017

Измењена конкурсна документација број 410-05-17 - јавна набавка електричне енергије

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 410-05-17

Појашњење конкурсне документације број 410-05-2017-П-1 од 25.07.2017. године


   Објављен: 18.07.2017

Појашњење конкурсне документације 410-46-14/2017

Појашњење конкурсне документације 410-35-12/2017


   Објављен: 18.07.2017

Одлука о додели уговора број 410-11-Г-07-17 од 13.07.2017. године

Одлука о обустави поступка број 410-23-А-10-2016. од 17.07.2017. године


   Објављен: 07.07.2017

Одлука о додели уговора број 410-14-6-17 од 29.06.2017. године

Одлука о додели уговора-Јавна набавка саобраћајних знакова


   Објављен: 07.07.2017

Конкурсна документација ЈНМВ 410-42-17- измена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и појашњење конкурсне документације ЈНМВ 410-42-2017


   Објављен: 29.06.2017

Одлука о додели уговора број 410-19-2017-06 од 26.06.2017. године

Трећа измена плана јавних набавки број 410-01-17-3 од 21.06.2017. године 


   Објављен: 28.06.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мале вредности

Набавка добара: РАЧУНАРСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВЕ ИДЕЈЕ ЗА НОВЕ ПОСЛОВЕ - ИДЕЈАЛАБ" ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ЈНМВ 410-42/2017

Конкурсна документацијa 410-42-2017

Позив за поношење понудa 410-42-2017


   Објављен: 28.06.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА - 4 (четири) ПАРТИЈЕ

За потребе Општине Пријепоље у 2017. години

ЈНМВ број 410-10/17 -  Канцеларијски материјал

Конкурсна документацијa 410-10-2017

Позив за поношење понудa 410-10-2017


   Објављен: 27.06.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-05/2017

ЈАВНА НАБАВКА  И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација

Позив за поношење понуда


   Објављен: 20.06.2017

План јавних набавки број 410-01-17-2 од 09.06.2017. године


   Објављен: 12.05.2017

ЈАВНА НАБАВКА  УСЛУГА - Набавка геодетских  услуга  на територији општине  Пријепоље у 2017. години

Конкурсна документација


   Објављен: 13.04.2017

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број набавке: ЈНМВ 410-11-А/2017

Јавна набавка услуге израде пројекта реконструкције и надградње поткровља, фасаде и надстрешнице над улазом у објекат Општине Пријепоље на к.п. број 407 КО Пријепоље.

Конкурсна документација


   Објављен: 10.04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-01/2017

НАБАВКА ДОБАРА- НАБАВКА И УГРАДЊА, ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ МОСТУ НА РЕЦИ ЛИМ

конкурсна документација


   Објављен: 7.04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-08/2017

- НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -

  конкурсна документација


   Објављен: 7.04.2017

Одлука о додели уговора број 410-20-17-06 од 03.04.2017. године


 

   Објављен: 5.04.2017

Предмет јавне набавке број 410-23/2017 је набавка радова - на одржавању јавне расвете (Набавка, испорука, монтажа ЛЕД светиљки и опреме за управљање осветљењем и остале опреме и пуштање у рад)

Конкурсна документација 410-23/2017


   Објављен: 31.03.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге „Лични пратилац детета"

ЈАВНА НАБАBКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Број: 410-13/2017

конкурсна документација


   Објављен: 22.03.2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 410-20/2017

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

конкурсна документација


    Објављен: 22.02.2017

Odluka o dodeli ugovora broj 410-23-A-9-16 od 20.02.2017. godine 


   Објављен: 19.01.2017

Појашњење конкурсне документације број 410-23-А-2016-1 од 19.01.2017. године


   Објављен: 16.01.2017

Појашњење конкурсне документације број 410-23-А-2016-1 од 16.01.2017. године


Вести & Догађаји
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >