Почетна
Јавне набавке 2018

Објављен: 28.12.2018  

Одлука о додели уговора 410-01-21-18-8

Одлука о додели уговора 410-24-18-9 

 


  Објављен: 24.12.2018  

Одлука о додели уговора 410-55-2018-7


Објављен: 21.12.2018  

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка пелета за грејну сезону 2018/2019 ЈН број 410-24/2018


Објављен: 19.12.2018  

Обавештење о закљученом уговору 410-58/2018


Објављен: 17.12.2018

Kонк. док број 410-24/2018

Позив за подношење понуда 410-24/2018

 


Објављен: 13.12.2018 

Јавна набавка семафор 2018 бр. 410-01-21/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава за ЈН 410-01-21-2018-1

Први одговор за ЈН 410-01-21-2018-1


Објављен: 10.12.2018

Одлука о додели уговора 410-58-2018-6 


Објављен: 06.12.2018  

Шеста измена плана јавних набавки број 410-01-2018-06 од 26.11.2018. године


Објављен: 29.11.2018

Kонк. док број 410-58/2018

Позив за подношење понуда 410-58/2018

 


Објављен: 29.11.2018 

Обавештење о закљученом уговору 410-45/2018 

Обавештење о закљученом уговору 410-23/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 410-45/2018 Партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 410-45/2018 Партија 10

 


Објављен: 21.11.2018 

Појашњење КД број 410-55-2018


Објављен: 09.11.2018

Kонк. док број 410-38-20-2018-Водовод

Позив за подношење понуда 410-38-20-2018


Објављен: 08.11.2018

Одлука о додели уговора 410-54-2018


Објављен: 06.11.2018

Појашњење 2 конкурсне документације 410-55-2018  


Објављен: 01.11.2018 

Одлука 410-54-2018-6

Појашњење конкурсне документације 410-55-2018


Објављен: 29.10.2018  

Измена плана 5 јавних набавки за 2018.годину


Објављен: 25.10.2018

Kонк. док број 410-55-2018

Позив за подношење понуда 410-55-2018

 


Објављен: 17.10.2018 

Одлука 410-45-2018-а

Одлука о додели 410-23-2018


Објављен: 17.10.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


Објављен: 17.10.2018  

Kонк. док број 410-54-2018

Позив за подношење понуда 410-54-2018


Објављен: 11.10.2018  

Одлука о додели уговора 410-25-А-2018


Објављен: 09.10.2018 

Одлука 410-41-2018

Одлука 410-47-2018


Објављен: 08.10.2018

Kонк. док бр 19-19- ас.Prav.-410-29-19-2018

ПОЗ. ЗА ПОД. ПОН-410-29-19-2018-асв


Објављен: 05.10.2018  

Четврта измена плана јавних набавки број 410-01-2018-04 од 05.10.2018. године


Објављен: 03.10.2018  

Обавештење о поднетом захтеву за Заштиту права  15

Обавештење о поднетом захтеву за Заштиту права  16


Објављен: 02.10.2018  

Обавештење о закљученом уговору 410-10/2018


Објављен: 01.10.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН БР. 410-25-18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА


Објављен: 28.09.2018

Kонк. док број 410-41-2018

Позив за подношење понуда  410-41-2018

Kонк. док број 410-47-2018

Позив за подношење понуда 410-47-2018


Објављен: 27.09.2018

Измењена Конкурсна документација 410-23-2018

Измена Позива за ЈН 410-23-2018


  

Објављен: 24.09.2018 

Kонк. док број 410-29-18-2018

Позив за подношење понуда 410-29-18-2018

Kонк. док број 410-10-17-2018

Позив за подношење понуда 410-10-17-2018


Објављен: 21.09.2018 

Обавештење о закљученом уговору 410-40/2018


Објављен: 20.09.2018 

Трећа измена плана јавних набавки број 410-01-2018-03 од 20.09.2018. године


Објављен: 19.09.2018

Одлука о обустави број 410-25-18-5 од 17.09.2018. године

Одлука о додели уговора број 410-27-8-7 од 17.09.2018. године

Одлука о додели уговор а број 410-26-18-7 од 17.09.2018. године


  

Објављен: 12.09.2018 

Јавни позив број 410-45-2018-А од 12.09.2018. године

КД број 410-45-2018-А од 12.09.2018. године


Објављен: 05.09.2018 

Kонк. док број 410-29-15-2018 

Позив за подношење понуда 410-29-15-2018


Објављен: 03.09.2018

Одлука о додели уговора број 410-10-2018-8

Одлука о додели уговора број 410-40-2018-7 од 30.08.2018. године

 


Објављен: 28.08.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН БР. 410-27-18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 410-27-18

Мишљење Управе за јавне набавке 410-27-18

Објављен: 27.08.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН БР. 410-25-18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Мишљење Управе за јавне набавке


Објављен: 24.08.2018 

Kонк. док број 410-29-13-2018

Позив за подношење понуда 410-29-13-2018


Објављен: 24.08.2018

Конкурсна документација ЈН 410-26-18

Обавештење о покретању поступка


 

Објављен: 24.08.2018 

Одлука о додели уговора бр. 410-30-А-2018-8


Објављен: 14.08.2018 

Обавештење 4-00-471/2018

Решење 4-00-471/2018


Објављен: 10.08.2018

Појашњење КД 410-10/2018


 

Објављен: 03.08.2018

Конкурсна документација број 410-30-A-18-01

Позив за подношење понуда 410-30-A-18-01


Објављен: 02.08.2018

Појашњење конкурсне документације број 410-10-2018 од 02.08.2018. године


Објављен: 01.08.2018  

Конкурсна документација број 410-36-2018

Позив за подношење понуда 410-36-2018


Објављен: 31.07.2018  

Конкурсна документација број 410-29-12-2018

Позив за подношење понуда 410-29-12-2018

Одлука


Објављен: 28.07.2018 

Прва измена конкурсне документације број 410-40-01-18-01 од 27.07.2018. године


Објављен: 25.07.2018

Појашњење КД 410-10-2018  


Објављен: 24.07.2018 

 Одлука о додели уговора број 410-39-2018-7 од 20.07.2018. године


Објављен: 24.07.2018

Конкурсна документација број 410-29-11/2018

Позив за подношење понуда 410-29-11/2018


Објављен: 24.07.2018  

Конкурсна документација број 410-29-10/2018

Позив за подношење понуда 410-29-10/2018


Објављен: 16.07.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку број 410-10/2018

Конкурсна документација број 410-10/2018

Позив за подношење понуда 410-10/2018


Објављен: 12.07.2018  

Одлука о додели уговора број  410-30-2018 од 06.07.2018. године


Објављен: 06.07.2018 

Одговор на питање ЈН бр. 410-45/2018 


Објављен: 06.07.2018  

Одлука о додели уговора 410-28/2018


Објављен: 04.07.2018 

Конкурсна документација број 410-40-18 од 04.07.2018. године

Позив за подношење понуда број 410-01-40-18 од 04.07.2018. године

Предмер и предрачун радова број 410-02-40-18 од 04.07.2018. године

 


Објављен: 04.07.2018 

 Појашњење конкурсне - ЈН 410-45-2018


Објављен: 02.07.2018

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ: 410-39/2018

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И УСЛУГЕ КОРИЧЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА, ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ:

Конкурсна документација број 410-392018

Позив за подношење понуда 410-392018


 

Објављен: 28.06.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 410-28/2018

Конкурсна документација број 410-28/2018

Позив за подношење понуда 410-28/2018


Објављен: 25.06.2018

Одговор-1 за ЈН 410-29-06-2018

Одговор-1 за ЈН 410-29-07-2018


 

Објављен: 21.06.2018

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на  поправци и одржавању постојећег пута Перовина магистрални пут Пљевља у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-28-08/2018

Конкурсна документација број 410-28-08-2018

Позив за подношење понуда 410-28-08-2018  


 

Објављен: 21.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на  поправци и одржавању постојећег пута Јабука - Бабине  у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-26-09/2018 

Конкурсна документација број 410-26-09-2018

Позив за подношење понуда 410-26-09-2018 

 


 

Објављен: 20.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на  поправци и одржавању постојећег пута у Каменог Гори Гувништа , МЗ Камена Гора у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-29-07/2018

Конкурсна документација број 410-29-07-2018

Позив за подношење понуда 410-29-07-2018


Објављен: 20.06.2018


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на поправци и одржавању осталих постојећих путних праваца (асвалтни и др. радови) - по Партијама, у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-29-06/2018

Конкурсна документација број 410-29-06-2018

Позив за подношење понуда 410-29-06-2018

 


 

 

Објављен: 18.06.2018 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 410-30-18 од 18.06.2018. године

Одлука о првој измени конкурсне документације број 410-30-01-2018-01 од 18.06.2018. године 


Објављен: 14.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА - 4 (четири) ПАРТИЈЕ За потребе

Општине Пријепоље у 2018. години

ЈНМВ број 410-30/2018 -  Канцеларијски материјал

Конкурсна документација број 410-30/2018

Позив за подношење понуда 410-30/2018 


Објављен: 08.06.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПРИЈЕПОЉЕ,

ПО ПАРТИЈАМА

Број јавне набавке: 410-45/2018

Конкурсна документација број 410-45/2018

Позив за подношење понуда 410-45/2018

 

Објављен: 04.06.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Општина Пријепоље,Трг братства и јединства број 1, Пријепоље

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА - Извођење радова на санацији и поправци осталих постојећих путних праваца (земљани и др. радови)-по Партијама, у општини Пријепоље

Конкурсна документација број 410-29-05-2018

Позив за подношење понуда 410-29-05-2018


Објављен: 01.06.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПО ПАРТИЈАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација број 410-11-04-2018

Позив за подношење понуда 410-11-04-2018


Објављен: 18.04.2018

Одлука о обустави поступка 410-114-25/2017-8


   

Објављен: 23.03.2018  

Одлука о дедели уговора ЈН 410-35-2018


Објављен: 22.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА УСЛУГА БРОЈ 410-38/2018

Конкурсна документација број 410-38-2018 

Позив за подношење понуда 410-38-2018


Објављен: 16.03.2018 

Одлука о додели уговора бр. 410-42-2018-7 од 13.03.2018. године

Одлука о додели уговора бр. 410-43-2018-9 од 14.03.2018. године


Објављен: 13.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПО ПАРТИЈАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  410-11-03/2018 

Конкурсна документација број 410-11-03/2018 

Позив за подношење понуда 

 


Објављен: 09.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Пружање услуге „Лични пратилац детета"- ЈАВНА НАБАBКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Број: 410-35/2018

Конк. док.бр 410-35-18

Позив за подношење понуда 


Објављен: 05.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:  

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПО ПАРТИЈАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

Конк. док.бр 410-11-02-2018

Позив за подношење понуда


Објављен: 28.02.2018

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 410-43/2018


  Објављен: 27.02.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 410-43-2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА БРОЈ 410-43-2018 ОД 27.02.2018. ГОДИНЕ 


 

Објављен: 27.02.2018

Одлука о додели уговора 410-22/2018


Објављен: 23.02.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕВОВОДА ДН300 У РЕЗЕРВОАРУ „ЈЕЗДОВИЋА КОСА“ - ПРИЈЕПОЉЕ

 

Позив за подношење понуда број 410-43-18

Кд број 410-43-18

 


 

Објављен: 23.02.2018

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ „СЕЉАШНИЦА“ ПРИЈЕПОЉЕ

 

Позив за подношење понуда број 410-42-18

Кд број 410-42-18

 


 

 

Објављен: 14.02.2018 

План јавних набавки за 2018. годину број 410-01-18 од 12.02.2018. године

 


Објављен: 14.02.2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 410-22/2018  СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Позив за подношење понуда број 410-22/2018

Кд број 410-22/2018

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >