Почетна
РРА Златибор

Регионална развојна агенција Златибор (РРАЗ)

 

Као резултат идентификованих потреба општина Златиборске области, са циљем да се успостави институција која ће дугорочно бити носилац социо-економског развоја ове територије, 22. фебруара 2008. године настала је Регионална развојна агенција Златибор  (www.rrazlatibor.co.rs), трансформацијом Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа „Златибор".

РРА Златибор је основана у јавно-приватном партнерству: Регионалне привредне коморе Ужице, Општге удружења предузетника Ужица, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Аlphе Bankе а.д. Београд, града Ужица и општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље и Чајетина. Својим радом покрива територију Златиборске области, укупне површине 6.141 km2, у којој живи 313.396 становника (по попису из 2002. године).

РРА Златибор је у оквиру Пројекта „Успостављање три локална центра за подршку МСП у Златиборском округу" у Пријепољу основала Локални центар за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, са циљем деловања на конкретне проблеме у овом сектору, промоције и поспешивања предузетништва, као и тешње сарадње са општином Пријепоље на решавању ових питања.

Наша улога, мисија и циљеви

Свој рад усмеравамо ка подстицању развоја процеса регионалног развоја у сврху смањења економских и социјалних разлика, како унутар саме Златиборске области, тако и између ње и других региона у Србији и стварању окружења повољног за живот, рад и пословање. Наша мисија је управо у складу са тим стремљењима - допринос одрживом социо-економском развоју и стабилности Златиборскe области, подстицањем конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање, применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива заједнице.

Своју улогу испуњавамо кроз пружање подршке јавном сектору у процесима стратешког планирања, подизања капацитета људских ресурса и привлачења инвестиција, као и подршком МСПП сектору програмима подизања конкурентности и иновативности, подстицањем кластерског удруживања, менторингом и организовањем обука за почетнике у бизнису.

 Даљи рад усмерићемо на заговарања интереса и промоције Златиборске области, јачању партнерских односа са свим релевантним актерима у процесима развоја на националном, регионалном и локалном нивоу, интензивирању сарадње са јавним и пословним сектором, као и пружању подршке цивилном сектору, а све у циљу подизања апсорбционих капацитета територије коју покривамо.

Ми смо отворена и креативна организација, заснована на знању, која континуирано охрабрује чланове свог тима да преузимају одговорност, препознају неуспех и из њега уче. Оваквим приступом тежимо да учврстимо своју позицију регионалне институције која се бави имплементацијом политика регионалног развоја и приближавању ЕУ и уз сарадњу и координацију деловања јавног, пословног и цивилног сектора тежимо унапређивању степена развоја Златиборске области у целини.

Ми и Пријепоље у претходних 8 годинa

•-       Партнерски учествујемо у реализацији пројеката:

•o   Учествујемо у реализацији пројекта „Пословна зона Коловрат" (2011-2013), чија је вредност преко 678.000 € и који је дониран средствима Европске уније у износу од скоро 492.000 €. Пројекат доприноси отварању могућности за запошљавање и очувању постојећег нивоа зaпослености у подрегиону Полимља. Специфични циљ је унапређење способности Пословне зоне Коловрат да задржи и повећа своју стопу запошљавања. Током Пројекта планирано је: да се изгради примарни и секундарни водовод између Коловрата и Судова, да се 31 фирма повеже на водоводну мрежу и да се обезбеди  видљивост Пословне зоне на регионалном и међународном плану. Активно смо учествовали у припреми предлога Пројекта, док смо двоје запослених делегирали за рад у самом пројектном тиму, који ће Пројекат реализовати.

•o   Представници РРА учествују у реализацији пројекта „Одрживи туризам за једнаке шансе - STEC" (2010-2012), који је финансиран од стране Европске уније са преко 361.000 €. Пројекат, у склопу Програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, заједнички  спроводе општине Пријепоље и Беране. Општи циљ Пројекта је допринос јачању прекограничне сарадње између туристичких дестинација и развијање туристичких производа, што ће резултирати у повећању конкурентности Региона у туризму базираном на природи и култури. Специфичан циљ Пројекта је побољшање квалитета туризма општина Беране и Пријепоље. Резултати који ће бити постигнути су: побољшање туристичке инфраструктуре која је слабих капацитета, побољшана сарадња и јачање капацитета локалних туристичких актера две општине, креирање заједничког пакета туристичке понуде и заједничка промоција и маркетинг Регије. Предлог пројекта је припреман уз директну подршку РРА Златибор, кроз ангажовање двоје запослених у раду општинског пројектног тима, чиме је омогућен директан пренос нашег дугогодишњег искуства у сектору туризма. Даља реализација пројектних активности биће спроведена кроз континуирано учешће Агенције као партнера на Пројекту.

•o   У склопу пројекта „Институционализација менторинга као услуге у систему подршке малим и средњим предузећима и предузетништву" (2008-2011), који има за циљ унапређење конкурентности нових и постојећих привредних субјеката успостављањем и увођењем стандардизованог модела менторинг услуга, током претходне године представници РРА Златибор су у Пријепољу спровели активности менторинга за 4 предузетничке радње које су на почетку свог пословања. На овај начин предузетници добијају један вид подршке која је нефинансијског карактера, али има финансијске импликације у даљем пословању. Пројекат у сарадњи са регионалним агенцијама и центрима широм Србије спроводе Национална агенција за регионални развој (НАРР) и Јапанска међународна агенција за сарадњу (JICA).

•o   У оквиру пројекта Развој омладинског предузетништва у Србији" (2009), који је финансирала Влада Норвешке, пружена је нефинансијска подршка младима кроз обуке у осмишљавању, покретању и реализацији сопственог бизниса, као и писању бизнис плана потребног за конкурисање за Кредите за почетнике у бизнису Фонда за развој Министарства економије и регионалног развоја РС. Са територије општине Пријепоље 3 полазника су успешно завршила ову обуку изведену по методологији Business Inovation Programs-BIP, којом је подстакнут развој њиховог конкурентског и предузетничког духа, тимског рада и вештина добре комуникације за будућност која их ишчекује.

•o   У склопу пројекта „Подршка малим и средњим предузећима и предузетницима и туристичким удружeњима у општини Пријепоље" (2008), који је финансирао DAI са преко 19.000 €, а спровео SCOPES, организовали смо 16 обука за 30 полазника из МСП сектора и 30 представника туристичких удружења. Циљ Пројекта је подизање нивоа знања из области: финансија, маркетинга, промоције производа, људских ресурса, успешне продаје, припреме за сајамски наступ, вештина преговарања, стратешког планирања и брендирања производа, а у циљу поспешивања туристичке понуде и оставаривања што већих позитивних ефеката у оквиру бављења овом делатношћу.

•o   Реализовали смо пројекат „Успостављање три локална центра за подршку МСП у Златиборском округу" (2006-2007), финансиран од стране Европске уније. Вредност Пројекта износила је близу 100.000 €, од чега је износ донације близу 79.000 €. Овим Пројектом отворена су три локална центра за подршку МСПП-у у Косјерићу, Прибоју и Пријепољу. Циљ је била подршка и развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва у поменутим општинама, пружањем потребних информација, савета и обука које доприносе успешном започињању и вођењу бизниса.

•-       Пружали смо консултантско-менторску подршку јавним институцијама на подручју општине Пријепоље:

•o   У оквиру програма Националне службе за запошљавање и јавног позива за организовање јавних радова од интереса за РС 2009. године, представници РРА Златибор, запослени у Локалном центру Пријепоље учествовали су у припреми 2 пројектна предлога: „Чишћење обала реке Лим, притока као и дивљих депонија на обалама реке Лима" и „Одржавање путева и улица на подручју општине Пријепоље". Подносиоци пројеката су били Туристичка организација Пријепоље и Дирекција за изградњу општине Пријепоље. Оба пројекта су одобрена за финансирање у износу од 15.113.145,79 динара, а током реализације запослено је 80 радника у трајању од 6 месеци.

•o   Локални центар Пријепоље, као део општинског пројектног тима, учествовао је у припреми пројектног предлога „Инфраструктурно опремање индустријске зоне на Коловрату". Одобрено је финансирање од USAID-овог програма MEGA у износу преко 97.000 $. Циљ овог Пројекта је инфраструктурно уређење 14 локација у сврхе унапређења локалне привреде и привлачења домаћих и страних инвеститора. Пројекат је успешно спроведен.

 

•-       Представници РРА Златибор су чланови различитих радних и стратешких група општине Пријепоље:

•o   Укључени смо у процес израде Регионалног плана управљања отпадом који обухвата четири партнерске општине: Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница, као чланови радне групе за његову израду. Ово је вaжан пројекат за област Полимља јер директно утиче на решавање проблема везаних за отпад на територији коју обухвата. Запослени у Локалном центру у Пријепољу је, истовремено и члан општинске комисије за израду Локалног плана управљања отпадом за ову општину.

•o   Током 2010. године смо учествовала у изради Стратегије одрживог развоја општине Пријепоље 2011-2015. преко своје организационе јединице у Пријепољу. Запослени у Локалном центру,  су одлуком Општинског већа  именовани за чланове Комисије за израду стратегије и Радног тима за свеобухватну израду стратешког плана. Стратегија дефинише основне правце развоја Општине у наредне 4 године са циљем да омогући општини Пријепоље излазак из групе најнеразвијенијих општина у Србији, кроз економски напредак и побољшање живота својих грађана. Стратегија је усвојена на Скупштини општине 23. новембра 2010. године.

•o   Током 2010. године запослени у ЛЦ Пријепоље били су чланови комисије за израду Локалног акционог плана за омладинско предузетништво, чији је циљ да свим организацијама, институцијама и другим заинтересованим субјектима помогне у креирању погодног окружења за развој предузетништва, као кључног елемента здраве економије. Акционим планом утврђене су активности које ће се остваривати у периоду од 2010. до 2013. године.

•o   Представници РРА Златибор су током 2009. године учествовали у изради више стратешких докумената општине Пријепоље, међу којима је и Локални акциони план за младе (ЛЕАП), као и План за капиталне инвестиције општине Пријепоље.  Заједно са Канцеларијом за младе општине Пријепоље,  НВО „Нова визија" и Грађанским иницијативама израдили смо ЛЕАП којим општина Пријепоље треба да одговори на потребе младих и понуди решења за проблеме у периоду 2010-2015. године. У складу са нашом експертизом и свером деловања, били смо укључени у радну групу која се бавила запошљавањем и предузетништвом младих.

 

•-       У оквиру Европске недеље за развој малих и средњих предузећа, 2009. године у сарадњи са општином Пријепоље, Министарством економије и регионалног развоја, Регионалном привредном комором и Националном службом за запошљавање, организовали смо јавни догађај „У бизнис како сазнајте лако". Циљ ове манифестације био је да се на једном месту представи локална, регионална и републичка институционална подршка малим и средњим предузећима и предузетништву. У оквиру Друге Европске недеље за развој МСПП 2010. године, ЛЦ је организовао одлазак и представљање два привредна колектива са територије општине Пријепоље на „Предузетничком тргу", манифестацији коју смо у Ужицу организовали поводом ове манифестације.

 

•-          Партнерски радимо на изради Стратегије социо-економског развоја ЗО 2011-2015. Представници општине Пријепоље су узели активно учешће у 2-годишњем процесу израде регионалног стратешког документа Златиборске области, чију је координацију водила РРА Златибор. Реч је о првом стратешком документу који се бави развојем Златиборске области у целини, а у његовом креирању су учешће узели и представници јавног, приватног и цивилног сектора општине Пријепоље.

•-        Представници општине Пријепоље учествују у свим активностима које организујемо. Почев од различитих едукација на територији Области (семинари, обуке, тренинзи...), до најразличитијих догађаја (сајмови, конференције, округли столови...), представници општине Пријепоље су активни учесници ових скупова, на тај начин, у значајној мери доприносећи труду, који улажемо у креирање и спровођење политка регионалног развоја Златиборске области.

•-        Кроз свој рад пружамо подршку и подстичемо развој МСПП сектора Златиборске области, једног од кључних стубова економског развоја. Представници општине Пријепоље узимају активно учешће у програмима које реализујемо, усмереним на подстицање развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва:

•o Од 2007. године организујемо обуке за почетнике у бизнису. Током претходне 2 године, 55 потенцијалних предузетника успешно је завршило ову обуку и тако стекло неопходна знања и вештине за започињање и развој бизниса у почетној фази пословања. Циљ ових обука је подизање нивоа предузетничких знања, вештина и предузетничке културе чиме се отвара могућност формирања нових привредних субјеката, подизање конкурентности у МСПП сектору, што води до смањење незапослености кроз самозапошљавање и отварања нових радних места.

•o Већ 5 година, као чланица републичке мреже Националне агенције за регионални развој, пружамо техничку подршку Фонду за развој РС у спровођењу Програма за кредитирање почетника у бизнису путем „Start-up" кредитне линије на територији Златиборске области. Овај вид финансијске помоћи веома је актуелан код потенцијалних предузетника који започињу сопствени посао. Током 2010. године, на територији општине Пријепоље, предато је 6 захтева, а одобрено 2. 

•o Од 2008. године имплементирамо Програм подршке развоју конкурентности и иновативности МСПП на територији Златиборске области чији је циљ снажнији МСПП сектор који подиже конкурентност привреде и животни стандард у Републици Србији приближава Европској Унији.

Током 2010. године у Пријепоље су привучена новчана средства у вредности од 950.000,00 динара.

•-       Реализујемо програм Развој приватног сектора у Југозападној Србији (ПСД), који финансира Влада Швајцарске, чијим је активностима обухваћенa и општина Приjeпоље. Општи циљ програма је смањење сиромаштва и унапређење економског положаја свих актера у ланцу вредности МСП-а, стварањем могућности за отварање нових радних места/очување постојећих, системом вишефазних интервенција подршке развоју и расту МСП сектора. Одабрана су три сектора: туризам, прерада воћа и прерада меса и млека, јер сва три имају значајну улогу генератора прихода и запослености у округу.

•o Сектор воћарства: Спровели смо истраживање стања сектора воћарства у Златиборском округу који је међу 5 општина обухватио Пријепоље. Као резултат тог истраживања издата је публикација „Извештај о стању воћарства у Златиборском округу" која представља анализу проблема заступљених у овом сектору, узрока који су до њих довели, а на основу којих су дефинисане кључне области интервенције чијом реализацијом, се по нашем мишљењу, може унапредити воћарство у циљаним општинама.

Резултати истраживања и планиране активности у наредном периоду презентовани, су на првом Саветодавном одбору за сектор воћарства, на коме су присутвовали представници циљаних општина и приватног сектора. На састанку смо добили позитивне критике од учесника у погледу избора сектора, избора воћних врста, предложених области интервенције за унапређење воћарства.

Након  првог Саветодавног одбора одржан је први радни састанак , са темом „Стање и могућности развоја сектора воћарства" на коме су присуствовали представници произвођача, прерађивача, купаца и представника саветодавних служби на коме су разматрани проблеми са којима се суочава сектор воћарстава, предложене области интервенције и могућности за унапређење сектора воћарстава. У фебруару ове године уследио је и други радни састанак на тему „Повећање продуктивности и квалитета производње воћа у Златиборском округу", на ком су  договорени наредни кораци у циљу проналажења заједничких праваца и конкретних решења чијом би се реализацијом унапрeдила конкурентност воћарства и постигло његово боље позиционирање на тржишту.

  • Сектор туризма: На основу детаљног истраживања тржишта урадили смо „Студију о стању у индустрији туризма у Златиборском округу" која представља кључне изазове туризма, као и активности које ће, у наредне две и по године, ПСД пројекат имплементирати. Дефинисали смо области интервенције: промоција, рурални туризам, координација и људски ресурси.

У оквиру активности увођења функције истраживања и развоја у регионалну и локалне туристичке организације, организовали смо тренинге за представнике туристичких организација са темама: „Увод у маркетинг истраживања и дизајн упитника" и „Статистичка обрада података".

 У партнерству са туристичким организацијама спровели смо анкетирање посетилаца штанда регије Западна Србија на 32. Међународном сајму туризма у Београду и 43. Међународном сајму туризма у Новом Саду.

Tоком летње сезоне ангажовали смо агенцију Ipsos Strategic Marketing из Београда за прво свеобухватно истраживање међу туристима у Златиборском округу, чији је извештај, поред тога што садржи богатство информација, база за сва будућа истраживања. Након ових истраживања,  организовали смо  презентацију резултата којој је присуствовало преко педесет представника туристичких организација, туристичких агенција, хотелијера, домаћинстава која се баве сеоским туризмом, образовних институција, локалних самоуправа, невладиног сектора и медија. Током пленарне дискусије учесници су одабрали туризам базиран на активностима као приоритетни туристички производ за који је у оквиру ПСД програма, у партнерству са кључним заинтересованим странама, започета израда оперативног плана промоције.

Након што су туристичке организације урадиле инвентар актуелних активности и пратећих садржаја на територији коју покривају, за сваки производ је урађена анализа која се састоји из: карактеристике тражње за производом, развојне шансе и облика производа у западној Србији, , потребних елемената производа, географских тржишта и сегмената туриста. Професор Економског факултета из Београда Бојан Зечевић и његов стручни тим су, у сарадњи са учесницима, идентификовали правац за даље развијање оперативног плана туризма базираног на активностима.

Са циљем интегрисане промоције регије Западна Србија, у партнерству са туристичким организацијама, креирали смо брошуру „Водич кроз западну Србију", намењену страним и домаћим туроператерима и потенцијалним домаћим и страним гостима.

У партнерству са Туристичком организацијом Регије Западна Србија, локалним туристичким организацијама и агенцијама и националном туристичком агенцијом „PanaComp" из Новог Сада, организовали смо четвородневни Промо викенд за домаће и стране туроператере и новинаре. Шеснаест новинара и туроператера из земље и иностранства су, у пратњи локалних туроператера и представника туристичких организација, посетили јединствене туристичке потенцијале западне Србије и упознали се са производима и животом становника овог краја.

 У оквиру ПСД програма, кофинансирали смо пројекат „Унапређење туристичке понуде у руралним подручјима кроз постављање туристичке сигнализације и маркетиншко промотивне активности регије Западна Србија".

У припреми је Интерактивна презентација туристичких потенцијала и производа туристичке регије Западна Србија. Интерактивна презентација подразумева: представљање свих туристичких потенцијала и производа на интерактивној 3Д мапи, виртуелне презентације понуде и интеграцију додатних мултимедијалних садржаја (видео, фотографије, аудио).

Као подршка сајамској промоцији туристичке регије Западна Србија, организовали смо сајамски наступ на међународном сајму туризма Vakantiebeurs у Утрехту и подржали наступ на сајмовима Holiday Fair у Бриселу и 33. Међународном сајму туризма у Београду, који представљају идеална места за промоцију нових туристичких производа, као и промоцију производа који карактеришу овај крај.

ПСД пројекат реализује активности на унапређењу знања и вештина пружалаца услуга у руралном туризму, које су усмерене на примере добре праксе и интерактивну едукацију. Прва у низу активности је било упознавање активних удружења са примерима добре праксе у Србији. Дефинисан је пословни модел сарадње приватног сектора у руралном туризму - мрежа излета у Златибосрком округу.

Подржали смо израду првог рецептивног каталога регионалног карактера „Посетите западну Србију", коју је креирала туристичка агенција „Amigo travel" из Ужица. Пријепоље и река Лим су незаобилазна дестинација за активни одмор намењен свим генерацијама.

 

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >