Adresar

PREDSEDNIK OPŠTINE PRIJEPOLjE

Dragoljub Zindović, dipl.ekonomista
Tel. 033/714-073 

email: predsednik@prijepolje.rs

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE PRIJEPOLjE

Stanko Kijanović,dipl.prostorni planer

Tel. 033/714-170

OPŠTINSKA UPRAVA PRIJEPOLjE

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Sabira Hodžić,  dipl. Pravnik

Tel. 033/714-073

e-mail: oprijep@gmail.com

ODELjENjE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, KOMUNALNO - STAMBENE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

Tel. 033/711-338

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Tel. 033/712-881

ODELjENjE ZA PRIVREDU, BUDžET I FINANSIJE

Tel: 033/711-389

e-mail: oprij@ptt.yu

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Tel: 033/712-881

CENTRALA

Tel. 033/714-073

 

OPŠTINSKA JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE «LIM»

Tel: 033/712-106

DOM KULTURE

Tel: 033/711-187

MATIČNA BIBLIOTEKA «VUK KARADžIĆ»

Tel: 033/712-960

        033/711-146

E-mail: info@biblioteka-prijepolje.com  
             

web: http://www.biblioteka-prijepolje.com/

DEČJI VRTIĆ «Miša Cvijović»

Tel: 033/715-799

MUZEJ U PRIJEPOLjU

Tel: 033/715-185

E-mail: muzejupri@verat.net

DIREKCIJA ZA IZGRADNjU «PRIJEPOLjE»

Tel: 033/711-087

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PRIJEPOLjE

Tel. 033/710-140

Web: http://www.turizamprijepolje.org/

LOKALNI CENTAR ZA PODRŠKU

MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA

Tel. 033/710-112

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA

Centrala: 033/710-019

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Centrala: 033/712-033

SOS telefon: 033/716-029

SLUŽBA DEČIJE ZAŠTITE

Rukovodilac: 033/712-893

 

REPUBLIČKE INSTITUCIJE

DOM ZDRAVLjA PRIJEPOLjE

tel: 033/711-186

email: domzdravljaprijepolje@gmail.com

sajt: http://www.dz.opstinaprijepolje.rs/

OPŠTINSKI SUD

Tel. 033/712-116

PORESKA UPRAVA - FILIJALA PRIJEPOLjE

Tel. 033/712-922

POLICIJSKA UPRAVA

Tel. 033/711-946

POŠTA

Tel. 033/712-429

ELEKTRODISTRIBUCIJA

Centrala: 033/712-179

Dežurni električar: 033/712-180

RJ Brodarevo: 033/777-109

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Salter sala: 033/712-549

Službe: 033/712-100

ZAVOD ZA PENZIJSKO OSIGURANjE

Službe: 033/711-870

NACIONALNA SLUŽBA ZAPOŠLjAVANjA -

FILIJALA PRIJEPOLjE

Koordinator: 033/712-634

Savetnici: 033/712-225

PRIJEPOLjSKA BOLNICA

Centrala: 033/714-162

DOM ZDRAVLjA

Centrala: 033/ 711-186

 

HOTELI

HOREL MILEŠEVA

Recepcija: 033/711-078

HOREL PARK

Recepcija: 033/712-033

 

BANKE

KOMERCIJALNA BANKA

Šef: 033/712-120

Šalter:  033/711-009

              033/712-935

VOJVOĐANSKA BANKA

Šalter sala: 033/712-153

Platni promet: 033/712-559

Služba za privredu: 033/715-355

BANKA INTESA

Tel. 033/715-135

       033/712-445

ALFA BANKA

Centrala: 033/711-179

Platni promet: 033/716-202

UPRAVA ZA TREZOR

Šalter sala: 033/711-638

SOCIETE GENERALE

Tel.  033/710-043

        033/710-443

RAIFFEISEN BANK

Tel.    033/710-017

Faks: 033/714-540

EUROBANK EFG

Tel. 033/716-099

       033/714-394

PROCREDIT BANK

Tel.  033/710-040

        033/716-046

        033/716-050

UNI CREDIT BANK

Tel. 033/710-178

PRIVREDNA BANKA

Tel.  033/710-180

        033/710-181

        033/710-182

MERIDIJAN BANKA

Tel. 033/710-066

METALS BANKA

Tel. 033/716-200

AGRO - INVEST

Tel.    033/715-700

Faks: 033/710-136

 

VAŽNI TELEFONI

HITNA POMOĆ

94

POLICIJA

92

VATROGASNO

93

ŽELEZNIČKA STANICA

Biletarnica: 033/712-094

AUTOBUSKA STANICA

Informacije: 033/714-085

 

 

 

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >