Почетна
Активности Скупштине општине Пријепоље

Објављен: 24.10.2018  

     ОДРЖАНА ПРВА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛОКАЛНИХ СКУПШТИНА

У организацији Скупштине АП Војводине и Града Новог Сада, у сарадњи са пројектом „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине-друга фаза", коју финансира Влада Швајцарске, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у Скупштини АПВ  18. и 19.октобра 2018. године одржана је  Прва годишња конференција локалних скупштина Србије.

Иницијативу за окупљање локалних скупштина покренуле су Скупштина АП Војводине и Скупштина Града Новог Сада, како би омогућила размену знања, искустава и најбољих пракси између одборника и руководилаца служби из целе Србије. 

На отварању конференције присутне су поздравили  градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, потпредседник Народне скупштине Републике Србије Верољуб Арсић, потпредседник Владе АП Војводине Ђорђе Милићевић, министар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије Бранко Ружић, представница Владе Шваjцарске, начелница сектора за демократско управљање Саша Милер и в.д. Сталног представника Програма Уједињених нација за развој (УНДП) Стелиана Недера.

Свечаном отварању Конференције присуствовали су и потпредседници Скупштине АП Војводине Снежана Седлар, Александра Ђанковић, Душан Јаковљев и Мирослав Васин. Отварајући конференцију, потпредседник Скупштине АП Војводине Дамир Зобеница истакао је да су Скупштина АПВ и Град Нови Сад, у сарадњи са канцеларијом УНДП-а и уз финансијску помоћ Владе Швајцарске, организовали ову конференцију како би скупштинама на сва три нивоа власти у Србији приближили нове, напредне могућности и идеје за рад, пратећи усвојене Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (УН).

У оквиру првог г панела, посвећеног дигитализацији, Е-парламенту и модернизацији рада локалних скупштина, разговарано је о софтверу за увођење е-парламента, који је развио УНДП уз подршку швајцарске владе. Како је истакао Стеван Гостојић, УНДП консултатнт, ова нова дигитална платфома, недавно пилотирана у Лесковцу и Панчеву, бесплатна је и доступна свим локалним скупштинама у Србији. Представници локалних самоуправа износили су изазове, искуства и дилеме са којима се сусрећу у овом процесу. 

На увођењу система Е-парламента заједнички ради Канцеларија за информационе технологије и Е-управу Владе Републике Србије и канцеларија УНДП-а у Београду  уз велику подршку председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић.

 Систем  Е-парламента ће  омогућити  модеран начин рада  свих  скупштина  на свим нивоима. Заједнички се ради на јачању државних институција које ће се  на тај начин укључити у четврту индустријску револуцију, коју у Србији промовише и на њој интензивно ради Влада Републике Србије.

  

На првој годишњој конференцији локалних скупштина Србије , учествовало је  преко 150 представника локалних парламената из наше земље. Представници Скупштине општине Пријепоље били су Стана Марковић, председница скупштине и Бјанка Нововић, заменик секретара скупштине.  Циљ одржавања конференције  је да се утврде модалитети сарадње и размене искуства, у светлу доношења и примене  Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. Такође, ова конференција успоставила је  платформу за сарадњу и размену искуства између скупштина општина и градова, уз промоцију принципа јавности у раду и одговорног управљања.


Објављен: 01.10.2018  

ЗАВРШЕНА ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

У среду 26.09.2018. године завршена је осамнаеста седница Скупштине  на чијем дневном реду је било једанаест тачака.

Одборници су разматрали и усвојили Одлуку о покретању поступка за доношење новог Статута општине као најзначајнијег документа сваке локалне самоуправе и Одлуку о успостављању сарадње и удруживања са градовима и општинама у сливу реке Дрине како би се стекли услови за потписивање протокола који омогућава и заједничко конкурисање за средства из бројних фондова.

Након четири године пред одборницима се коначно нашао План детаљне регулације за Шеховића Поље, којим је овај део града дефинисан као мултифункционални простор. Лазар Мандић, одговорни урбаниста ЈП"Урбанизам" из Крагујевца коме је била поверена израда овог планског документа који је од великог  значаја за Пријепоље објаснио је одборницима и грађанима да су тек сада обезбеђени законски услови за  издавање адекватних дозвола за градњу на овом простору.  Усвајање овог планског документа значи да на овом подручју може да се гради ново, модерно Пријепоље.

Одборници су такође разматрали и усвојили  Извештај о коришћењу буџетских средстава за период јануар- јун 2018. године као и Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине Пријепоље  за 2018.годину -  Ребаланс број 1.

Досадашња директорица Библиотеке „Вук Караџић" Садија Хоџић именована је  и за  нови  четворогодишњи мандат,  без дискусије одборника и предлагача.

Извештај о спроведеној ликвидацији Јавног предузећа за одржавање локалних путева и јавних површина поднео је ликвидациони управник Радојко Петрић, док је Извештај о пословању  ЈКП"Лим" у првих шест месеци поднео директор  Енис Мемишаховић истакавши да су  приходи расли брже него трошкови у  првих шест месеци пословања овог предузећа.  Инвестира се око 40 милиона динара у водоснабдевање и средства су обезбеђена управо захваљујући врло интензивном залагњу општине.

Скупштина је именовала чланове Школских одбора основних и средњих школа на четворогодишњи период. Именован је нови председник надзорног одбора Туристичке организације Пријепоље као и нови члан комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница .

Објављен: 19.03.2018  

ЗАВРШЕНА   XV СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

Петнаеста седница Скупштине општине Пријепоље са усвојених шеснаест тачака дневног реда завршена је у среду, 14.03.2018. године. Скупштина је усвојила значајне Одлуке: Одлуку о Општинском правобранилаштву, Одлуку о општем кућном реду  и утврђивању  минималне накнаде за текуће  и инвестиционо одржавање  зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Пријепоље, Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пријепоље за 2017. годину.

Одборници су једногласно подржали Одлуку о  изради плана детаљне регулације корита реке Милешевке са делом заштићене околине  манастира Милешево, чијим усвајањем се стварају услови за израду планских докумената и реализацију пројеката у сусрет обележавања  8 векова манастира Милешеве.

Програми рада и финансијски планови за 2018. годину установа и предузећа чији је оснивач Општина , усвојени су без велике дискусије одборника, а програми рада Центра за социјални рад Пријепоље, Библиотеке „Вук Караџић", Црвеног крста Пријепоље, Локалног центра за подршку малим и средњим предузећима из Пријепоља, усвојени су без дискусије.

Одборници су похвалили рад директора ЈКП „Лим" Ениса Мемишаховића и в.д. директора Дома здравља у Пријепољу  доктора Сеада Поровића, а за успешан рад похваљен је и Музеј у Пријепољу.

Објављен: 08.03.2018

ЗАКАЗАНА XV СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ                

XV  Седница  Скупштине  општине  Пријепоље заказана је за среду 14.03.2018.године  са почетком у 10 часова у малој сали Дома културе. За петнаесту седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

•1.     РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ,

•2.     РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА:

- ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И

- ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ПРИЈЕПОЉЕ,

•3.     РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОРИТО РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ СА ДЕЛОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ МАНАСТИРА МИЛЕШЕВЕО"

•4.     РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ,

•5.     РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ" ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•6.     РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „ЛИМ" ПРИЈЕПОЉЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2017.- 31.12.2017. ГОДИНЕ,

•7.     РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•8.     РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА, ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•9.     РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПРИЈЕПОЉЕ"  ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•10.   РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ЗА 2018. ГОДИНУ,

•11.   РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА, ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•12.   РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ"   У ПРИЈЕПОЉУ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•13.   РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦРВЕНОГ КРСТА ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•14.   РАЗМАТРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИША ЦВИЈОВИЋ"  ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

•15.   РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПОДРШКУ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ИЗ ПРИЈЕПОЉА И РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РАД И ПОСЛОВЕ АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗЛАТИБОР ЗА 2018. ГОДИНУ,

•16.   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

Своје предлоге за допуну дневног реда и амандмане на предлог одлука одборници Скупштине, председник општине и чланови Општинског већа могу доставити председнику Скупштине до понедељка 12.03.2018. године до 10 часова.

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >