Početna
Aktivnosti Skupštine opštine Prijepolje

Objavljen: 19.03.2018  

ZAVRŠENA   XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE 

Petnaesta sednica Skupštine opštine Prijepolje sa usvojenih šesnaest tačaka dnevnog reda završena je u sredu, 14.03.2018. godine. Skupština je usvojila značajne Odluke: Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu, Odluku o opštem kućnom redu  i utvrđivanju  minimalne naknade za tekuće  i investiciono održavanje  zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Prijepolje, Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu.

Odbornici su jednoglasno podržali Odluku o  izradi plana detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline  manastira Mileševo, čijim usvajanjem se stvaraju uslovi za izradu planskih dokumenata i realizaciju projekata u susret obeležavanja  8 vekova manastira Mileševe.

Programi rada i finansijski planovi za 2018. godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština , usvojeni su bez velike diskusije odbornika, a programi rada Centra za socijalni rad Prijepolje, Biblioteke „Vuk Karadžić", Crvenog krsta Prijepolje, Lokalnog centra za podršku malim i srednjim preduzećima iz Prijepolja, usvojeni su bez diskusije.

Odbornici su pohvalili rad direktora JKP „Lim" Enisa Memišahovića i v.d. direktora Doma zdravlja u Prijepolju  doktora Seada Porovića, a za uspešan rad pohvaljen je i Muzej u Prijepolju.

Objavljen: 08.03.2018

ZAKAZANA XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE                

XV  Sednica  Skupštine  opštine  Prijepolje zakazana je za sredu 14.03.2018.godine  sa početkom u 10 časova u maloj sali Doma kulture. Za petnaestu sednicu predložen je sledeći DNEVNI RED:

•1.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE PRIJEPOLjE,

•2.     RAZMATRANjE PREDLOGA:

- ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE I

- ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI  OPŠTINE  PRIJEPOLjE,

•3.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE „KORITO REKE MILEŠEVKE SA DELOM ZAŠTIĆENE OKOLINE MANASTIRA MILEŠEVEO"

•4.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2017. GODINU,

•5.     RAZMATRANjE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „LIM" PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•6.     RAZMATRANjE IZVEŠTAJA JKP „LIM" PRIJEPOLjE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 01.01.2017.- 31.12.2017. GODINE,

•7.     RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA MUZEJA U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•8.     RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•9.     RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „PRIJEPOLjE"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•10.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZDRAVLjA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU I PLANA RASPODELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE OPREDELjENIH ZA POTREBE DOMA ZDRAVLjA ZA 2018. GODINU,

•11.   RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA DOMA KULTURE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•12.   RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA BIBLIOTEKE „VUK KARADžIĆ"   U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•13.   RAZMATRANjE PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CRVENOG KRSTA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•14.   RAZMATRANjE FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE „MIŠA CVIJOVIĆ"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•15.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA LOKALNOG CENTRA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA IZ PRIJEPOLjA I RASPODELE SREDSTAVA ZA RAD I POSLOVE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZLATIBOR ZA 2018. GODINU,

•16.   ODBORNIČKA PITANjA.

Svoje predloge za dopunu dnevnog reda i amandmane na predlog odluka odbornici Skupštine, predsednik opštine i članovi Opštinskog veća mogu dostaviti predsedniku Skupštine do ponedeljka 12.03.2018. godine do 10 časova.

Vesti & Događaji
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >
10.Septembar 2015.
Turski ambasador posetio ...
Opštinu Prijepolje posetili su ambasador Republike Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj i predstavnici turskog udruženja "Prijetelji Sandžaka". Tom prilikom turski ambasador je istakao da će u saradnji sa predstavnicima opštine Prijepolje raditi na dovođenju turskih investitora i na >
09.Septembar 2015.
Stranica opštine Prijepolje na 7. mestu ...
Službena stranica opštine Prijepolje je zauzela 7. mesto na rang list od 169 službenih stranica opština, navodi se u izveštaju "USKLAĐENOST VEB PREZENTACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA DOKUMENTOM „SMERNICE ZA IZRADU VEB PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, ORGANA TERITORIJALNE >