Početna
Aktivnosti Skupštine opštine Prijepolje

Objavljen: 19.03.2018  

ZAVRŠENA   XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE 

Petnaesta sednica Skupštine opštine Prijepolje sa usvojenih šesnaest tačaka dnevnog reda završena je u sredu, 14.03.2018. godine. Skupština je usvojila značajne Odluke: Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu, Odluku o opštem kućnom redu  i utvrđivanju  minimalne naknade za tekuće  i investiciono održavanje  zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Prijepolje, Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu.

Odbornici su jednoglasno podržali Odluku o  izradi plana detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline  manastira Mileševo, čijim usvajanjem se stvaraju uslovi za izradu planskih dokumenata i realizaciju projekata u susret obeležavanja  8 vekova manastira Mileševe.

Programi rada i finansijski planovi za 2018. godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština , usvojeni su bez velike diskusije odbornika, a programi rada Centra za socijalni rad Prijepolje, Biblioteke „Vuk Karadžić", Crvenog krsta Prijepolje, Lokalnog centra za podršku malim i srednjim preduzećima iz Prijepolja, usvojeni su bez diskusije.

Odbornici su pohvalili rad direktora JKP „Lim" Enisa Memišahovića i v.d. direktora Doma zdravlja u Prijepolju  doktora Seada Porovića, a za uspešan rad pohvaljen je i Muzej u Prijepolju.

Objavljen: 08.03.2018

ZAKAZANA XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE                

XV  Sednica  Skupštine  opštine  Prijepolje zakazana je za sredu 14.03.2018.godine  sa početkom u 10 časova u maloj sali Doma kulture. Za petnaestu sednicu predložen je sledeći DNEVNI RED:

•1.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE PRIJEPOLjE,

•2.     RAZMATRANjE PREDLOGA:

- ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE I

- ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI  OPŠTINE  PRIJEPOLjE,

•3.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE „KORITO REKE MILEŠEVKE SA DELOM ZAŠTIĆENE OKOLINE MANASTIRA MILEŠEVEO"

•4.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2017. GODINU,

•5.     RAZMATRANjE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „LIM" PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•6.     RAZMATRANjE IZVEŠTAJA JKP „LIM" PRIJEPOLjE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 01.01.2017.- 31.12.2017. GODINE,

•7.     RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA MUZEJA U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•8.     RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•9.     RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „PRIJEPOLjE"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•10.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZDRAVLjA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU I PLANA RASPODELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE OPREDELjENIH ZA POTREBE DOMA ZDRAVLjA ZA 2018. GODINU,

•11.   RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA DOMA KULTURE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•12.   RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA BIBLIOTEKE „VUK KARADžIĆ"   U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•13.   RAZMATRANjE PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CRVENOG KRSTA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•14.   RAZMATRANjE FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE „MIŠA CVIJOVIĆ"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•15.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA LOKALNOG CENTRA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA IZ PRIJEPOLjA I RASPODELE SREDSTAVA ZA RAD I POSLOVE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZLATIBOR ZA 2018. GODINU,

•16.   ODBORNIČKA PITANjA.

Svoje predloge za dopunu dnevnog reda i amandmane na predlog odluka odbornici Skupštine, predsednik opštine i članovi Opštinskog veća mogu dostaviti predsedniku Skupštine do ponedeljka 12.03.2018. godine do 10 časova.

Vesti & Događaji
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >
10.Septembar 2015.
Turski ambasador posetio ...
Opštinu Prijepolje posetili su ambasador Republike Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj i predstavnici turskog udruženja "Prijetelji Sandžaka". Tom prilikom turski ambasador je istakao da će u saradnji sa predstavnicima opštine Prijepolje raditi na dovođenju turskih investitora i na >
09.Septembar 2015.
Stranica opštine Prijepolje na 7. mestu ...
Službena stranica opštine Prijepolje je zauzela 7. mesto na rang list od 169 službenih stranica opština, navodi se u izveštaju "USKLAĐENOST VEB PREZENTACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA DOKUMENTOM „SMERNICE ZA IZRADU VEB PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, ORGANA TERITORIJALNE >
22.April 2015.
Nastavak saradnje sa Fondacijom Ana i Vlade Divac ...
   Fondacija Ana i Vlade Divac i USAID su zvanično predstavili novi dvogodišnji projekat Divac omladiski fondovi koji će podržati omladinske projekte u devet opština. Ono što čini ovaj projekat jedinstvenim je to što sredstvima iz projekta upravljaju mladi koji odlučuju o >
28.Januar 2015.
Konferencija „Slavimo raznolikost“ ...
U Beogradu je 22. Januara održana konferencija „Slavimo raznolikost“ posvećena jačanju i zbližavanju omladinskih organizacija iz multikulturalnih sredina povodom istoimenog projekta koji je realizovala Fondacija „Ana i Vlade Divac“ uz podršku Ambasade Sjedinjenih >
28.Januar 2015.
EU PODRŽAVA RURALNI SEKTOR U SRBIJI SA 175 MILIONA ...
Evropska komisija je usvojila Program Evropske unije za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD) 20. januara 2015. čime je stvorena osnova za podršku Evropske unije poljoprivrednom sektoru u Srbiji u narednih šest godina.   Glavni ciljevi Programa su unapređenje bezbednosti hrane u Srbiji >
28.Januar 2015.
Gradonačelnicima predstavljen novi Zakon o planiranju i ...
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovali su 23. januara u Beogradu sastanak predstavnika ovog ministarstva sa gradonačelnicima i predsednicima opština u cilju predstavljanja novog Zakona o planiranju i izgradnji. Tom >