Početna
Aktivnosti predsednika opštine

Na ovoj stranici možete pratiti aktivnosti predsednika Opštine Prijepolje.

Objavljen: 02.03.2019 


Zaključen ugovor o finansiranju mera populacione politike


Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović je danas potpisao Ugovor o sufinansiranju mera populacione politike sa dr Slavicom Đukić Dejanović Ministarkom bez portfelja koja je  zadužena za demografiju i populacionu politiku. Ugovor obuhvata realizaciju sledećih mera populacione politike: usklađivanje rada i roditeljstva u okviru kojih su uključene aktivnosti nabavke opreme, uređenje i opremanje objekata Predškolske ustanove „Miša Cvijović“, edukacije iz oblasti populacione politike,kao i mere aktiviranja lokalne samouprave. Za realizaciju ovih mera opština će obezbediti 3.195.633,00 dinara, a Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku će izdvojiti 3.326.067,00 dinara. Rok za realizaciju ovih mera je kraj 2020. godine.

 

 

  Objavljen: 30.12.2019

 

Dodela ugovora po Javnom pozivu za učešće u programu ostvarivanja podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena u oblasti rurualne ekonomije za dodoelu bespovratnih sredstava

Dana 30.12.2019. godine u opštini Prijepolje su potpisani ugovori između predsednika opštine, Dragoljuba Zindovića i jedanaest žena koje su izabrane od strane komisije na završenom javnom pozivu za ekonomsko osnaživanje žena opštine Prijepolje. Inače, pravo konkursa su imale žene iz ruralnih sredina, a sredstva su obezbeđena u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za deografiju i populacionu politiku čije učešće  je iznosilo 1.700.000 dinara, a  učešće opštine Prijepolje 300.000 dinara.

Na ovaj poziv su se prijavile 32 žene – nosioci poljoprivrednog gazdinstva, a sredstva su dodeljena za 11 korisnika - žena. Pravo na učešće po  konkursu su imale žene do 45 godina starosti i uglavnom su konkurisali za nabavku motokultivatora, kosačica, plastenika,  priplodnih grla i sl. Kao kriterijum za izbor na konkursu su, između ostalog, bili i broj dece i prosečna primanja. Maksimalan iznos po korisniku je 200.000 dinara. 

            

            

 

Objavljen: 30.07.2019

 

POTPISIVANjE UGOVORA O DONACIJI MONTAŽNIH KUĆA

 

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, sa saradnicima, se dana,29. jula 2019. godine,u prostorijama opštine Prijepolje, sastao sa predstavnicima  organizacije HELP.

Tim povodom potpisan je Ugovor o donaciji montažnih kuća namenjenih porodicama interno raseljenih lica, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Prijepolje.

Ugovor o donaciji su potpisali predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, regionalni koordinator organizacije HELP Klaus Mock i krajnji korisnici- interno raseljena lica kojima će biti donirane montažne kuće,  na osnovu  Javnog poziva koji su zajednički sproveli organizacija HELP i opština Prijepolje .

Projektom, koji finansiraju  Evropska unija i opština Prijepolje, obezbeđena su 2 stambena rešenja za porodice interno raseljenih ,putem izgradnje montažnih kuća, po principu “ključ u ruke”, na privatnim placevima korisnika.

 

  

Ovaj projekat je deo šireg programa podrške Evropske unije “Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica  i povratnika po sporazumu o redmisiji - EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika" ukupne vrednosti 5,65 miliona evra. Ovim projektom organizacija HELP u saradnji sa gradom Vranjem i opštinama Bujanovac, Vladičin Han, Tutin i Prijepolje će stambeno obezbediti ukupno 30 porodica interno raseljenih lica i povratnika i u isto vreme podržati 25 lica koja planiraju da započnu sopstveni biznis na teritoriji pomenutih gradova i opština .

Na sastanku je bilo reči o uspešnoj saradnji opštine i organizacije HELP, kako na realizaciji aktuelnog projekta , tako I na projektima koji su realizovani u prethodnom periodu.

Dogovoreno je da se saradnja  nastavi . 

 

 

Objavljen: 17.04.2019

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, potpisao je dana 16.04.2019.godine u  Beogradu,  Ugovor o sufinisiranju mera populacione politike  jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, sa ministrom bez portfelja zaduženim za demografiju i populacionu politiku, prof. dr. Slavicom Đukić Dejanović.

Na osnovu ovog ugovora,zaključenog na osnovu Javnog poziva na kom je učestvovala, opština Prijepolje će dobiti  bespovratna sredstva u iznosu od 6.757.500,00  RSD. Opština će učestvovati  sa 1.192.500,00 RSD sopstvenih sredstava.

Sredstva su opredeljena za sprovođenje sledećih mera populacione politike:

-Nabavku opreme (krevetića sa dušecima za decu,stolova,stolica,industrijske pećnice  i dr.) za potrebe Predškolske ustanove “Miša Cvijović” u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

-Sprovodjenje programa podsticaja I ekonomskog osnaživanja žena u oblasti ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

-Edukativno savetodavnu kampanju vezanu za reproduktivno zdravlje mladih ljudi u ukupnoj vrednosti od 200.000,00 dinara.

-Opremanje Doma zdravlja-službe Pedijatrije-kupovinu kolor-dopler aparata u ukupnoj vrednosti od 3.500.000,00 dinara

-Informativnu kampanju iz oblasti  populacione politike u ukupnoj vrednosti od 250.000,00 dinara.

 


 

 

Objavljen: 22.11.2018 

POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO BLATO

 

U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 dinara sa PDV.  Rok za izvođenje radova je 73 kalendarska dana od dana uvođenja u posao.  Projekat finansira Ministarstvo privrede i Opština Prijepolje a radove će izvoditi preduzeće Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar.

Na realizaciju projekta čekalo  se nepuna dva meseca nakon što je Ministarstvo privrede kao naručilac  izabralo  najpovoljnijeg ponuđača preduzeće Novi Pazar - Put d.o.o,   a na Odluku  komisije o dodeli ugovora, preduzeće „ Složna braća" d.o.o ogranak Putevi - Zlatar,  kao ovlašćeni član grupe ponuđača  uložilo  žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija je žalbu odbacila kao neosnovanu pa su se stekli uslovi da se sa preduzećem Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar potpiše ugovor i pristupi realizaciji projekta.


 

    Objavljen: 27.03.2018

OPŠTINA PRIJEPOLjE OBELEŽILA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE

Opštinsko rukovodstvo opštine Prijepolje u subotu 24.marta 2018. godine obeležilo je godišnjicu NATO agresije na SR Jugoslaviju.

 

„Na današnji dan, pre 19 godina, je moćna Nato armada, bez odluke Saveta bezbednosti UN započela agresiju na SR Jugoslaviju. Nato agresija je  civilizacijska sramota 20. veka i svih koji su ovaj krvavi pir nazvali „Milosrdnim anđelom" a nevine žrtve „kolateralnom" štetom. Ubijan je jedan mali slobodoljubivi narod i jedna mala država samo zato što im nisu bili po volji njena politika i državno rukovodstvo. Zapravo, trebalo je slomiti Srbiju, proterati Srbe sa Kosova i stvoriti prostor da se u istorijskoj kolevci srpskog naroda stvori albanska državna tvorevina. Agresija NATO snaga ostavila je duboke ožiljke u dušama svih nas.U sećanju su nam ostali jasni prizori porušenih mostova, puteva i prekinutih komunikacija na našem području. Srećom nije bilo i ljudskih žrtava ali su razaranja bila ogromna. Okupljamo se svake godine, ovde, pored mosta, kao simbola stradanja Srbije, da bi smo odali poštu nevinim žrtavama koje ne smemo i nećemo zaboraviti".Ovim rečima se, između ostalog, predsednik opštine Dragoljub Zindović obratio prisutnim građanima, kraj  spomenika u Šehovića polju posvećenom žrtvama bombardovanja,

Cveće i venci položeni su i na spomeniku kod železničke stanice pripadnicima vojske i policije koji su stradali u poslednjem ratu kao i onim civilim koji su im se dobrovoljno priključili.

Pre toga predsednik je sa saradnicima u Domu kulture organizovao prijem za članove porodica vojnika, oficira i policajaca. Oni su, kako je rekao, stradali u jednom teškom vremenu i surovom građanskom ratu u kom je nestajala jedna zemlja i gde se u početku nije video spoljni agresor. Epilog je usledio 24. marta pre 19 godina, agresijom Nato alijanse. On je naglasio da su njihovi životi nenadoknadiv gubitak za porodice ali da njihova žrtva ni ideali nikada neće pasti u zaborav.

    Objavljen: 27.03.2018

ODRŽANA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

U petak 23.03.2018. godine održana je sednica štaba za vanredne situacije. Sednica je održana sa ciljem da se sagleda stanje na teritoriji opštine Prijepolje nakon velikih snežnih padavina i dogovore aktivnosti ako dođe do naglog otapanja snega i većih količina padavina kako nagoveštava Republički hidrometeorološki zavod Srbije u narednim danima.

Dogovoreno je da Opštinska uprava koordinira aktivnosti uz punu podršku Odeljenja za vanredne situacije, javnih preduzeća i ustanova. Neophodno je obezbediti deponije peska, džakove i ljudstvo za njihovo punjenje i transport do ugroženih područja. Takođe treba obezbediti maksimalnu spremnost i raspoloživost mehanizacije za eventualne  intervencije.

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije je istakao da je Vatrogasno-spasilačka jedinica potpuno spremna da pruži svu neophodnu pomoć ako stigne poplavni talas, ali apelovao i na građane da sami obave sve pripreme kako bi bili spremni ako do izlivanja reka zaista dođe.

Predstavnicisvih javnih službi su informisali Štab za vanredne situacije da u našoj Opštini funkcionišu sve delatnosti od vitalnog značaja. Sneg se čisti na prioritetnim putnim pravcima i seoskim područjima gde to nalažu realne potrebe kao što su smrtni slučajevi, bolest, seoske ambulante i škole.

Na sednici je razmatran i zahtev Mesne zajednice Ivanje u vezi rešavanja problema podzemnih voda i voda nastalih otapanjem snega, jer je kako je rečeno Ivanjsko ponje pod vodom. Dogovoreno je da se ovim problemom bavi Opštinska uprava, odeljenje za investicije kao i drugi nadležni organi u redovnoj proceduri.

 

    Objavljen: 09.03.2018

Realizacija projekta rekonstrukcije kamenog mosta u Šarampovu.

Dana 07. marta 2018. godine u kabinetu predsednika opštine Prijepolje održan je radni sastanak  na kojem su prisustvovali predstavnici Kancelarije za javna ulaganja  Vlade Republike Srbije,predstavnici  izvođača  radova preduzeća Putevi Novi Pazar  kao i  predstavnici nadzornog organa saobraćajnog instituta  CIP  iz Beograda.

Na sastanku je konstatovano da radovi na sanaciji mosta napreduju po ugovorenoj dinamici.

Dogovorene su dalje aktivnosti na realizaciji projekta kako bi isti bio završen u ugovorenim rokovima.


Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >