Kultura

Najvažnije institucije kulture u opštini Prijepolje su Dom kulture, Matična biblioteka «Vuk Karadžić» i Muzej.

Dom kulture je osnovan 1979. godine. Njegova delatnost je vezana za promociju i razvijanje kulturno - umetničkog stvaralaštva (likovna, pozorišna, muzička i filmska umetnost). Pored toga, Dom kulture ima i dugu tradiciju obrazovno - naučnog delovanja i izdavačke delatnosti.

Matična biblioteka «Vuk Karadžić» je javna biblioteka namenjena stanovnicima opštine Prijepolje i ima status kulturno obrazovne institucije koja se u potpunosti finansira iz  opštinskog budžeta. Kao najstarija  institucija kulture  u gradu u 2005-oj godini obeležila je 100 godina od svog osnivanja.

U okviru Biblioteke deluje i ogranak Mesna biblioteka "Stevan Tomović" u Brodarevu i Mobilni informacioni  i komunikacioni centar InfoBus (MIKC Infobus) čime Biblioteka pokriva potrebe prigradskog i seoskog stanovništva.

Zajednica biblioteka Srbije dodelila je u 2001. godini  Biblioteci  nagradu  "Milorad Panić Surep" za postignute rezultate u razvoju  bibliotečke delatnosti i unapređivanju  bibliotekarstva  u republici.

Biblioteka raspolaže sa  77 338  knjiga, DVD / CD ROM kolekcijom sa  850 jedinica i trenutno prima  35 naslova  serijskih publikacija. U 2006. godini imala je  4087 članova, a u 2007. godini beleži porast broja članova za 35%. Biblioteka je  tehnički opremljena sa 14 kompjutera, 2 fotokopir aparata, 4 štampača, 2 laptopa,  digitalnim projektorom.

Biblioteka ima deset radnika u stalnom radnom odnosu: 1 bibliotekar savetnik, 2 bibliotekara, 2 viša knjižničara,  3 knjižničara, 1 knjigovođa i 1 pomoćni radnik.

Osnovni delovi radnog procesa u Biblioteci:

· Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike sa čitaonicom za novine i časopise (Opšteo deljenje);

· Pozajmno odeljenje za decu do 15 godina sa čitaonicom  (Dečije odeljenje);

· Odeljenje stručne knjige  sa čitaonicom;

· Odeljenje zavičajnih, posebnih fondova i periodike sa čitaonicom;

· Ogranci Biblioteke;

· Služba za razvoj, matične poslove, kulturno obrazovnu  i izdavačku delatnost;

· Služba za planiranje, nabavku, obradu i zaštitu  bibliotečke građe;

• Opšti poslovi.

Prijepoljski muzej  

Muzej u Prijepolju zvanično je registrovan 1991, godine, kada su prezentovanjem stalne postavke otvorena vrata za posetioce. Zavičajna zbirka je formirana 1956. godine i od tada je povremeno predstavljana javnosti. Muzej je smešten u zgradi nekadašnje turske Ruždije ( niže gimnazije), sagrađene između 1839. i 1845. godine. Danas je Muzej riznica kulturno-istorijskog nasleđa polimskog kraja. Muzej ima arheološku, istorijsku, istorijsko-umetničku i etnografsku zbirku. Muzej raspolaže i galerijskim prostorom, pogodnim za organizovanje tematskih izložbi i drugih sadržaja. Muzej u Prijepolju ima status regionalnog muzeja za teritorije opština Prijepolje i Priboj.

Pored ovih ustanova kulture, u gradu postoji i Ansambl narodnih igara, Klub «Sveti Sava» i Društvo za nauku, kulturu i istoriju Bošnjaka «Ikre».

Ansambl narodnih igara je počeo sa radom 2005. godine. Ansambl je nastavio tradiciju nekadašnjeg KUD - a «Ljubiša Miodragović».

Klub «Sveti Sava» se bavi istorijom i tradicijom srpske kulture, izdavanjem časopisa «Savindan».

Društvo za nauku, kulturu i istoriju Bošnjaka «Ikre» je formirano 2001. godine, a bavi se negovanjem bošnjačke kulture i tradicije.

Spomenici kulture pod zaštitom države

Prijepolje je područje bogato kulturno - istorijskim spomenicima i zanmenitostima različitih kultura počev od starog Rima pa do današnjih dana.

Među najznačajnije spomenike kulture ubrajaju se:

•     Manastir Mileševa u Mileševi sagrađen u HIII veku

•     Sahat - kula u Vakufu potiče iz srednjeg veka

•     Zgrada gradskog Muzeja u centru grada iz XVIII veka

•     Ibrahim pašina džamija u Šarampovu iz XVII veka

•     Kuća Veseličića (fontana) u centru grada iz XIX veka

•     Manastir Kumanica u Gostunu iz XV veka

•     Manastir Davidovica u Brodarevu iz XV veka

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >