Почетна
МАПА ПРОЦЕДУРА

 

 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 1

Радно време 7 - 15 часова

Опис послова:

 1. Пријем поднесака
 2. Давање обавештенја грађанима у вези попуне образаца
 3. Усмеравање грађана код надлежних референата
 4. Други послови по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе
 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 2

Радно време 07:30 - 14:00 часова

На шалтеру поште грађанима је омогућено да врше све врсте плаћања.

 

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 3

Радно време 7 - 15 часова

Опис послова:

 1. Пружање стручне помоћи у обради захтева за кредите, подстицајна  и донаторска средства
 2. Давање обавештења везаних за регистрацију пољопривредних газдинстава
 3. Пружање помоћи приликом оснивања пољопривредних удружења
 4. Пријем захтева за исдавање уверења о сопственој производњи
 5. Пријем захтева за надокнаду штете у сточарству
 6. Пријем захтева за надокнаду штете услед елементарних непогода у воћарству и повртарству
 7. Пријем захтева за накнаду за одстрел вукова
 8. Други послови по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе

 

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 4

Радно време 7 - 15 часова

Опис послова:

 1. Давање информација и пружање помоћи у вези са подношењем захтева за пререгистрацију фирме
 2. Давање информација и пружање помоћи у вези са подношењем захтева за оснивање фирме
 3. Давање информација и пружање помоћи у вези са подношењем захтева за измену података о фирми

  

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 5

Радно време 7 - 15 часова

Опис послова:

 1. Давање информација о основним условима за уређење простора за изградњу објеката
 2. Пријем захтева за издавање одобрења за изградњу објеката за физичка и правна лица
 3. Пријем захтева за издавање одобрења за изградњу и постављање привремених објеката
 4. Пријем захтева за издавање употребних дозвола за све врсте објеката чије је одобрење за изградњу издала Општинск управа
 5. Пријем захтева који су у вези са радом инспекцијских служби
 6. Контрола техничке документације за подношење захтева под тачком 2. 3. 4 и 5
 7. Давање обавештења у вези са пословима које обавља Одељење за урбанизам, имовинско - правне и стамбено - комуналне послове
 8. Давање обавештења у вези са пословима које обављају инспекцијске службе

 

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 6

Радно време 7 - 15 часова

Опис послова:

 1. Пријем и завођење поште
 2. Распоређивање поште по одељењима општинске управе
 3. Праћење плаћања такси за поднеске
 4. Други послови по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе

 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 7

Радно време 7 - 15 часова

Опис послива:

 1. Овера рукописа, преписа, потписа и сл.
 2. Издавање радних књижица и вођење евиденције о издатим радним књижицама
 3. Издавање уверења о имовиснком стању студената и ученика ради регулисања права на стипендије и кредите
 

 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ШАЛТЕР БР. 8

Радно време 7 - 15 часова

Опис послова:

 1. Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
 2. Издавање уверења о држављанству
 3. Издавање уверења о слободном брачном стању
 4. Оверавање образаца за издавање личних карата
 5. Други послови по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе
 
 ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР,  ШАЛТЕР ЗА ПОРЕЗ
 Више о порезима и  Одељењу за локалну пореску администрацију овде

 Пореска пријва за утврдјивање пореза на имовину за правна лица
Преузмите захтев -  за правна лица   за физичка лица

Пријава за локалну комуналну таксу  Преузмите захтев -овде         

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру 
Преузмите захтев - овде  

     
Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза
Преузмите захтев  - овде 

     Захтев за отпис камате 2010(1) 

Преузмите захтев  - овде  
Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >