Opštinska uprava

Nadležnosti Opštinske uprave:

1)     priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

2)     izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;

3)     rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova, i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

4)     obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;

5)     izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;

6)     obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.

S P I S A K  SLUŽBENIH LICA  U  OPŠTINSKOJ  UPRAVI PRIJEPOLjE OVLAŠĆENIH ZA  REŠAVANjE  U  UPRAVNIM STVARIMA  I VOĐENjE UPRAVNOG POSTUPKA DO DONOŠENjA REŠENjA

  ODELjENjE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOV

•1.      Novosel Vesna, rukovodilac Odeljenja  - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti Odeljenja

•2.      Posrkača Jela, vodi upravni postupak do donošenja rešenja iz oblasti  urbanizma i građevinarstva, odnosno objedinjene procedure

•3.      Čičić Selma, vodi upravni postupak do donošenja rešenja iz oblasti  urbanizma i građevinarstva, odnosno objedinjene procedure

•4.      Radulović Branka, vodi upravni postupak i donosi rešenja iz nadležnosti imovinsko-pravnih poslova

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Zemanić Edib, inspektor za drumski saobraćaj i javne puteve i šef Odseka -  vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora inspekcije za drumski saobraćaj i javne puteve,  kao i  iz nadležnosti Odseka

  1. Petrić Snežana, komunalni inspektor - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti komunalno- stambenih poslova
  2. Bakić Mehmed, komunalni inspektor - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije
  3. Poturak Mervin, komunalni inspektor - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije
  4. Gluščević Milić, građevinski inspektor - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
  5. Gojak Bosa, građevinski inspektor - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
  6. Kratovac Dženita, inspektor zaštite životne sredine - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora  zaštite životne sredine
  7. Brajović Branko, inspektor za drumski saobraćaj i javne puteve - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora inspekcije za drumski saobraćaj i javne puteve.

ODELjENjE ZA PRIVREDU, BUDžET I FINANSIJE

Rakonjac Dragiša, rukovodilac Odeljenja - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti Odeljenja

ODSEK ZA POLjOPRIVREDNE POSLOVE

Hamzić Ifet, šef Odseka -  vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti Odseka

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Zaimović Ajdin, rukovodilac Odeljenja - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti Odeljenja

  1. Hrustemović Mersija, vodi upravni postupak i donosi rešenja iz oblasti  boračko-invalidske zaštite i civilnih invalida rata
  2. Hadžić Mirzeta, prosvetni inspektor - vodi upravni postupak i  donosi rešenja iz nadležnosti prosvetnog inspektora 
  3. Hajdarević Hanka, koordinator matične službe - vodi upravni postupak i donosi rešenja iz oblasti matičarskih poslova i poslova građanskih stanja

ODSEK ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI

•1.      Gojak Musa,  šef Odseka -  vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti Odseka

•2.      Krpović Nada, vodi upravni postupak do donošenja rešenja iz oblasti  poslova utvrđivanja prava na dečji dodatak

ODELjENjE ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

•1.      Kozica Dalmir, rukovodilac Odeljenja - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz nadležnosti Odeljenja

•2.      Ćubić Miodrag, poreski inspektor - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora poreske inspekcije

•3.      Radičević Aleksandar, inspektor kancelarijske kontrole - vodi upravni postupak, donosi rešenja i potpisuje ostala akta iz oblasti inspekcijskog nadzora kancelarijske kontrole

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >