Služba dečije zaštite

 


 OBAVEŠTENjE SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE 

 

Obaveštavamo vas da će korisnicima prava na dečiji dodatak ,naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta kojima pravo ističe 15.03.2020. godine i kasnije, produžava dalja isplata prava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. 

Za sve bliže informacije možete kontaktirati 064/856 04 25

Obrazci


OBAVEŠTENjE SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE

  Dokumentaciju potrebnu za veštanje zdravstvenog stanja deteta, za porodilje koje prvi put podnose ovaj zahtev radi ostvarivanja prava na posebnu negu deteta, dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, porodilje mogu da dostave elektronskim putem ili poštom na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO).

  Popunjen i potpisan skenirani zahtev za veštačenje, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je poslati na e-mail adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, ul Aleksandra Kostića br. 9, 11000 Beograd. 

  U zahtevu je potrebno navesti i sledeće: mejl adresu poslodavca, kao i službu dečije zaštite u mestu prebivališta (decijaprijepolje@gmail.com).

  Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (kao i ostalu potrebnu dokumentaciju za veštačenje, može se preuzeti sa sajta opštine Prijepolje.

 Napominjemo da je podnosilac zahteva koji elektronski podnosi zahtev i medicinsku dokumentaciju radi veštačenja, dužan da potpiše i pošalje skeniranu izjavu o verodostojnosti ove dokumentacije. Nakon prestanka vanredne situacije, RFPIO izvršiće reviziju i kontrolu, dostavljene dokumentacije.

  Po dobijanju skeniranog Mišljenja komisije o zdravstvenom stanju deteta, porodilja podnosi  Zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta. Popunjen i potpisan zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, potrebno je skenirati i poslati na e-mail adresu decijaprijepolje@gmail.com.

Zahtevi radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, mogu se poslati i preporučenom pošiljkom na adrese Službi dečije zaštite Prijepolje, Sandžačkih brigada bb.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL – ZOPND), kao i Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta (Obrazac NZ-PND),  Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta (Obrazac ON-PND), može se preuzeti sa sajta opštine Prijepolje.

Obrazci 


 OBAVEŠTENjE SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE

 Obaveštavamo vas da će korisnicima prava na dečiji dodatak ,naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta kojima pravo ističe 15.03.2020. godine i kasnije, produžava dalja isplata prava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.


OBAVEŠTENjE SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE
Dokumentaciju, potrebnu za ostvarivanje naknade zarade za vreme trajanja porodiljskog
odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, trudnice i porodilje mogu da dostave
elektronskim putem, tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.
Zahtev za naknadu zarade moguće je skinuti sa sajta opštine Prijepolje.
Popunjen formular zahteva, sa ostalom pratećom dokumentacijom potrebno je skenirati i
poslati na e-mail adresu 
decijaprijepolje@gmail.com.
Zahtevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adresu Službe dečije zaštite ,
Sandžačkih brigada bb.
Za sve bliže informacije možete kontaktorati 064/856 04 25

Obrazci 


OBAVEŠTENjE SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE
Za stranke koje prvi put podnose zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, a nisu
ranije bili korisnici prava na dečiji dodatak , te za sve one koji su već podnosli zahtev, a
nisu ispunjavali uslove propisane zakonom, ukoliko sada ispunjavaju uslove zahtev mogu
podneti elektronski na e mail:
decijaprijepolje@gmail.com, osim elektronski, zahtevi se
mogu dostavljati i preko pošte,preporučenom pošiljkom na adresu Sandžačkih brigada bb.
Uz zahtev, na isti način se mogu dostaviti dokazi koji su potrebni za odličivanje ,a koji su
navedeni u obrascu zahteva kao i izjava o verodostojnosti koja treba da glasi:
pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da je dokumentacija koju
dostavljam uz zahtev verna originalu.
Obrazac zahteva se nalaze na sajtu opštine Prijepolje-Usluge-Služba dečije zaštite.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem kontakt tel:064/856 04 25

Obrazac

 


 OBAVEŠTENjE SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE

Zaključkom Vlade 53-2787/2020 od 24. marta 2020. godine korisnicima prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kojima pravo ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, pravo se produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

 

 

 

 

 

   Ovi korisnici ne podnose nove zahteve radi nastavka  korišćenja prava, ali su dužni da u skladu sa članom 16. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, nadležnoj službi dečije zaštite prijave svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade.

 Korisnici prava dužni su da prijave i povratak na rad (rad na svom radnom mestu ili od kuće) ukoliko su se odlučili da  ne koriste odsustvo sa rada zbog posebne nege deteta. Obavezu prijavljivanja navedene činjenice ima i poslodavac korisnika.

  Napominjemo, da je prijava navedenih činjenica od izuzetnog značaja imajući u vidu da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, isplatu naknada zarade vrši na osnovu rešenja, direktno na tekuće račune korisnika, a poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.

 

 

 

 Obaveštenje službe dečije zaštite
Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu porodilji koja ima
prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje, kao i potvrde da su deca uredno
vakcinisana mogu se podneti putem e maila
decijaprijepolje@gmail.com, zahtev se može
preuzeti na sajtu opštine Prijepolje.
Za sve bliže informacije možete kontaktirati 064/856 04 25

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno  novčano davanje porodilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >