Почетна
Јавне набавке

Објављен: 20.03.2019 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 410-11/2019


Објављен: 18.03.2019  

Одлука о додели уговора 410-08/2019


Објављен: 15.03.2019

Појашњење 2 - Дератизација


Објављен: 14.03.2019

Kонкурсна документација број 410-10/2019

Позив за подношење понуда 410-10/2019


Објављен: 11.03.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 410-11-19

Појашњење и измене број 410-11-19


Објављен: 06.03.2019

Конкурсна документација број 410-14-19

Позив за подношење понуда 410-14-19


Објављен: 05.03.2019

Конкурсна документација број 410-11-2019

Позив за подношење понуда 410-11-2019


Објављен: 01.03.2019  

План јавних набавки 2019

План набавки 2019 - 1. измена


Објављен: 22.02.2019

Kонкурсна  документација  број 410-08-2019

Позив за подношење понуда 410-08-2019

 


Објављен: 28.01.2019

Обавештење о закљученом уговору 410-55/2018


Објављен: 28.12.2018  

Одлука о додели уговора 410-01-21-18-8

Одлука о додели уговора 410-24-18-9 

 


  Објављен: 24.12.2018  

Одлука о додели уговора 410-55-2018-7


Објављен: 21.12.2018  

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка пелета за грејну сезону 2018/2019 ЈН број 410-24/2018


Објављен: 19.12.2018  

Обавештење о закљученом уговору 410-58/2018


Објављен: 17.12.2018

Kонк. док број 410-24/2018

Позив за подношење понуда 410-24/2018

 


Објављен: 13.12.2018 

Јавна набавка семафор 2018 бр. 410-01-21/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава за ЈН 410-01-21-2018-1

Први одговор за ЈН 410-01-21-2018-1


Објављен: 10.12.2018

Одлука о додели уговора 410-58-2018-6 


Објављен: 06.12.2018  

Шеста измена плана јавних набавки број 410-01-2018-06 од 26.11.2018. године


Објављен: 29.11.2018

Kонк. док број 410-58/2018

Позив за подношење понуда 410-58/2018

 


Објављен: 29.11.2018 

Обавештење о закљученом уговору 410-45/2018 

Обавештење о закљученом уговору 410-23/2018

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 410-45/2018 Партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 410-45/2018 Партија 10

 


Објављен: 21.11.2018 

Појашњење КД број 410-55-2018


Објављен: 09.11.2018

Kонк. док број 410-38-20-2018-Водовод

Позив за подношење понуда 410-38-20-2018


Објављен: 08.11.2018

Одлука о додели уговора 410-54-2018


Објављен: 06.11.2018

Појашњење 2 конкурсне документације 410-55-2018  


Објављен: 01.11.2018 

Одлука 410-54-2018-6

Појашњење конкурсне документације 410-55-2018


Објављен: 29.10.2018  

Измена плана 5 јавних набавки за 2018.годину


Објављен: 25.10.2018

Kонк. док број 410-55-2018

Позив за подношење понуда 410-55-2018

 


Објављен: 17.10.2018 

Одлука 410-45-2018-а

Одлука о додели 410-23-2018


Објављен: 17.10.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


Објављен: 17.10.2018  

Kонк. док број 410-54-2018

Позив за подношење понуда 410-54-2018


Објављен: 11.10.2018  

Одлука о додели уговора 410-25-А-2018


Објављен: 09.10.2018 

Одлука 410-41-2018

Одлука 410-47-2018


Објављен: 08.10.2018

Kонк. док бр 19-19- ас.Prav.-410-29-19-2018

ПОЗ. ЗА ПОД. ПОН-410-29-19-2018-асв


Објављен: 05.10.2018  

Четврта измена плана јавних набавки број 410-01-2018-04 од 05.10.2018. године


Објављен: 03.10.2018  

Обавештење о поднетом захтеву за Заштиту права  15

Обавештење о поднетом захтеву за Заштиту права  16


Објављен: 02.10.2018  

Обавештење о закљученом уговору 410-10/2018


Објављен: 01.10.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН БР. 410-25-18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА


Објављен: 28.09.2018

Kонк. док број 410-41-2018

Позив за подношење понуда  410-41-2018

Kонк. док број 410-47-2018

Позив за подношење понуда 410-47-2018


Објављен: 27.09.2018

Измењена Конкурсна документација 410-23-2018

Измена Позива за ЈН 410-23-2018


  

Објављен: 24.09.2018 

Kонк. док број 410-29-18-2018

Позив за подношење понуда 410-29-18-2018

Kонк. док број 410-10-17-2018

Позив за подношење понуда 410-10-17-2018


Објављен: 21.09.2018 

Обавештење о закљученом уговору 410-40/2018


Објављен: 20.09.2018 

Трећа измена плана јавних набавки број 410-01-2018-03 од 20.09.2018. године


Објављен: 19.09.2018

Одлука о обустави број 410-25-18-5 од 17.09.2018. године

Одлука о додели уговора број 410-27-8-7 од 17.09.2018. године

Одлука о додели уговор а број 410-26-18-7 од 17.09.2018. године


  

Објављен: 12.09.2018 

Јавни позив број 410-45-2018-А од 12.09.2018. године

КД број 410-45-2018-А од 12.09.2018. године


Објављен: 05.09.2018 

Kонк. док број 410-29-15-2018 

Позив за подношење понуда 410-29-15-2018


Објављен: 03.09.2018

Одлука о додели уговора број 410-10-2018-8

Одлука о додели уговора број 410-40-2018-7 од 30.08.2018. године

 


Објављен: 28.08.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН БР. 410-27-18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 410-27-18

Мишљење Управе за јавне набавке 410-27-18

Објављен: 27.08.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН БР. 410-25-18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Мишљење Управе за јавне набавке


Објављен: 24.08.2018 

Kонк. док број 410-29-13-2018

Позив за подношење понуда 410-29-13-2018


Објављен: 24.08.2018

Конкурсна документација ЈН 410-26-18

Обавештење о покретању поступка


 

Објављен: 24.08.2018 

Одлука о додели уговора бр. 410-30-А-2018-8


Објављен: 14.08.2018 

Обавештење 4-00-471/2018

Решење 4-00-471/2018


Објављен: 10.08.2018

Појашњење КД 410-10/2018


 

Објављен: 03.08.2018

Конкурсна документација број 410-30-A-18-01

Позив за подношење понуда 410-30-A-18-01


Објављен: 02.08.2018

Појашњење конкурсне документације број 410-10-2018 од 02.08.2018. године


Објављен: 01.08.2018  

Конкурсна документација број 410-36-2018

Позив за подношење понуда 410-36-2018


Објављен: 31.07.2018  

Конкурсна документација број 410-29-12-2018

Позив за подношење понуда 410-29-12-2018

Одлука


Објављен: 28.07.2018 

Прва измена конкурсне документације број 410-40-01-18-01 од 27.07.2018. године


Објављен: 25.07.2018

Појашњење КД 410-10-2018  


Објављен: 24.07.2018 

 Одлука о додели уговора број 410-39-2018-7 од 20.07.2018. године


Објављен: 24.07.2018

Конкурсна документација број 410-29-11/2018

Позив за подношење понуда 410-29-11/2018


Објављен: 24.07.2018  

Конкурсна документација број 410-29-10/2018

Позив за подношење понуда 410-29-10/2018


Објављен: 16.07.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку број 410-10/2018

Конкурсна документација број 410-10/2018

Позив за подношење понуда 410-10/2018


Објављен: 12.07.2018  

Одлука о додели уговора број  410-30-2018 од 06.07.2018. године


Објављен: 06.07.2018 

Одговор на питање ЈН бр. 410-45/2018 


Објављен: 06.07.2018  

Одлука о додели уговора 410-28/2018


Објављен: 04.07.2018 

Конкурсна документација број 410-40-18 од 04.07.2018. године

Позив за подношење понуда број 410-01-40-18 од 04.07.2018. године

Предмер и предрачун радова број 410-02-40-18 од 04.07.2018. године

 


Објављен: 04.07.2018 

 Појашњење конкурсне - ЈН 410-45-2018


Објављен: 02.07.2018

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ: 410-39/2018

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И УСЛУГЕ КОРИЧЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА, ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ:

Конкурсна документација број 410-392018

Позив за подношење понуда 410-392018


 

Објављен: 28.06.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 410-28/2018

Конкурсна документација број 410-28/2018

Позив за подношење понуда 410-28/2018


Објављен: 25.06.2018

Одговор-1 за ЈН 410-29-06-2018

Одговор-1 за ЈН 410-29-07-2018


 

Објављен: 21.06.2018

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на  поправци и одржавању постојећег пута Перовина магистрални пут Пљевља у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-28-08/2018

Конкурсна документација број 410-28-08-2018

Позив за подношење понуда 410-28-08-2018  


 

Објављен: 21.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на  поправци и одржавању постојећег пута Јабука - Бабине  у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-26-09/2018 

Конкурсна документација број 410-26-09-2018

Позив за подношење понуда 410-26-09-2018 

 


 

Објављен: 20.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на  поправци и одржавању постојећег пута у Каменог Гори Гувништа , МЗ Камена Гора у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-29-07/2018

Конкурсна документација број 410-29-07-2018

Позив за подношење понуда 410-29-07-2018


Објављен: 20.06.2018


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА – Извођење радова на поправци и одржавању осталих постојећих путних праваца (асвалтни и др. радови) - по Партијама, у општини Пријепоље

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-29-06/2018

Конкурсна документација број 410-29-06-2018

Позив за подношење понуда 410-29-06-2018

 


 

 

Објављен: 18.06.2018 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 410-30-18 од 18.06.2018. године

Одлука о првој измени конкурсне документације број 410-30-01-2018-01 од 18.06.2018. године 


Објављен: 14.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА - 4 (четири) ПАРТИЈЕ За потребе

Општине Пријепоље у 2018. години

ЈНМВ број 410-30/2018 -  Канцеларијски материјал

Конкурсна документација број 410-30/2018

Позив за подношење понуда 410-30/2018 


Објављен: 08.06.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПРИЈЕПОЉЕ,

ПО ПАРТИЈАМА

Број јавне набавке: 410-45/2018

Конкурсна документација број 410-45/2018

Позив за подношење понуда 410-45/2018

 

Објављен: 04.06.2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Општина Пријепоље,Трг братства и јединства број 1, Пријепоље

ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА - Извођење радова на санацији и поправци осталих постојећих путних праваца (земљани и др. радови)-по Партијама, у општини Пријепоље

Конкурсна документација број 410-29-05-2018

Позив за подношење понуда 410-29-05-2018


Објављен: 01.06.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПО ПАРТИЈАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација број 410-11-04-2018

Позив за подношење понуда 410-11-04-2018


Објављен: 18.04.2018

Одлука о обустави поступка 410-114-25/2017-8


   

Објављен: 23.03.2018  

Одлука о дедели уговора ЈН 410-35-2018


Објављен: 22.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА УСЛУГА БРОЈ 410-38/2018

Конкурсна документација број 410-38-2018 

Позив за подношење понуда 410-38-2018


Објављен: 16.03.2018 

Одлука о додели уговора бр. 410-42-2018-7 од 13.03.2018. године

Одлука о додели уговора бр. 410-43-2018-9 од 14.03.2018. године


Објављен: 13.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПО ПАРТИЈАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  410-11-03/2018 

Конкурсна документација број 410-11-03/2018 

Позив за подношење понуда 

 


Објављен: 09.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Пружање услуге „Лични пратилац детета"- ЈАВНА НАБАBКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Број: 410-35/2018

Конк. док.бр 410-35-18

Позив за подношење понуда 


Објављен: 05.03.2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:  

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -ПО ПАРТИЈАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

Конк. док.бр 410-11-02-2018

Позив за подношење понуда


Објављен: 28.02.2018

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 410-43/2018


  Објављен: 27.02.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 410-43-2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА БРОЈ 410-43-2018 ОД 27.02.2018. ГОДИНЕ 


 

Објављен: 27.02.2018

Одлука о додели уговора 410-22/2018


Објављен: 23.02.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕВОВОДА ДН300 У РЕЗЕРВОАРУ „ЈЕЗДОВИЋА КОСА“ - ПРИЈЕПОЉЕ

 

Позив за подношење понуда број 410-43-18

Кд број 410-43-18

 


 

Објављен: 23.02.2018

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ „СЕЉАШНИЦА“ ПРИЈЕПОЉЕ

 

Позив за подношење понуда број 410-42-18

Кд број 410-42-18

 


 

 

Објављен: 14.02.2018 

План јавних набавки за 2018. годину број 410-01-18 од 12.02.2018. године

 


Објављен: 14.02.2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 410-22/2018  СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Позив за подношење понуда број 410-22/2018

Кд број 410-22/2018


   Објављен: 29.12.2017

Обавештење о закљученом уговору број 410-37-2017

Обавештење о закљученом уговору СТРУЧНИ НАДЗОР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БРОЈ 410-15-32-2017-6 ОД 29.12.2017. ГОДИНЕ

   


 

    Објављен: 22.12.2017  

 

Осма измена плана јавних набавки децембар 2017

Одлука о додели уговора број 410-37-17-7 од 22.12.2017. године 

 


 

   Објављен: 22.12.2017  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -Услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова на санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу

Позив за подношење понуда број 410-15-32-17

Кд број 410-15-32-17


   Објављен: 22.12.2017  

Појашњење конкурсне документације број 410-37-17


    Објављен: 12.12.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ КАМЕНОГ МОСТА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПРЕКО РЕКЕ ЛИМ У ПРИЈЕПОЉУ
Ознака из Општег речника набавке:   45221110
ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 410-37/2017  

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 17.11.2017

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-24/2017

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА

(поступак јавне набавке мале вредности)


   Објављен: 10.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-24/2017

- ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ -

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА

(поступак јавне набавке мале вредности)

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 10.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

-Услуге стручног надзора над извођењем радовa на санацији  приступних стаза према средњовековном граду Милешевац (Хисарџик),

у општини Пријепоље-

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 410-15-31/2017

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 01.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-06/2017

Набавка пелета за грејну сезону 2017/2018. Јавна набавка мале вредности

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 13.10.2017

Одлука о додели уговора број 410-49-2017-7 од 12.10.2017. године


    Објављен: 29.09.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.13  Интерни бр. 410-49/2017 

НАБАВКА КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ СТАМБЕНОГ БЛОКА ''ПИЈАЦА'' У ПРИЈЕПОЉУ

Конкурсна документација

Позив за подношење поунда 


   Објављен: 25.08.2017

Одлука о додели уговора број 410-32-7-17 од 22.08.2017. године


   Објављен: 25.07.2017

Измењена конкурсна документација број 410-05-17 - јавна набавка електричне енергије

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 410-05-17

Појашњење конкурсне документације број 410-05-2017-П-1 од 25.07.2017. године


   Објављен: 18.07.2017

Појашњење конкурсне документације 410-46-14/2017

Појашњење конкурсне документације 410-35-12/2017


   Објављен: 18.07.2017

Одлука о додели уговора број 410-11-Г-07-17 од 13.07.2017. године

Одлука о обустави поступка број 410-23-А-10-2016. од 17.07.2017. године


   Објављен: 07.07.2017

Одлука о додели уговора број 410-14-6-17 од 29.06.2017. године

Одлука о додели уговора-Јавна набавка саобраћајних знакова


   Објављен: 07.07.2017

Конкурсна документација ЈНМВ 410-42-17- измена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и појашњење конкурсне документације ЈНМВ 410-42-2017


   Објављен: 29.06.2017

Одлука о додели уговора број 410-19-2017-06 од 26.06.2017. године

Трећа измена плана јавних набавки број 410-01-17-3 од 21.06.2017. године 


   Објављен: 28.06.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара мале вредности

Набавка добара: РАЧУНАРСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВЕ ИДЕЈЕ ЗА НОВЕ ПОСЛОВЕ - ИДЕЈАЛАБ" ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ЈНМВ 410-42/2017

Конкурсна документацијa 410-42-2017

Позив за поношење понудa 410-42-2017


   Објављен: 28.06.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

КОЈА СЕ СПРОВОДИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА - 4 (четири) ПАРТИЈЕ

За потребе Општине Пријепоље у 2017. години

ЈНМВ број 410-10/17 -  Канцеларијски материјал

Конкурсна документацијa 410-10-2017

Позив за поношење понудa 410-10-2017


   Објављен: 27.06.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-05/2017

ЈАВНА НАБАВКА  И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација

Позив за поношење понуда


   Објављен: 20.06.2017

План јавних набавки број 410-01-17-2 од 09.06.2017. године


   Објављен: 12.05.2017

ЈАВНА НАБАВКА  УСЛУГА - Набавка геодетских  услуга  на територији општине  Пријепоље у 2017. години

Конкурсна документација


   Објављен: 13.04.2017

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број набавке: ЈНМВ 410-11-А/2017

Јавна набавка услуге израде пројекта реконструкције и надградње поткровља, фасаде и надстрешнице над улазом у објекат Општине Пријепоље на к.п. број 407 КО Пријепоље.

Конкурсна документација


   Објављен: 10.04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-01/2017

НАБАВКА ДОБАРА- НАБАВКА И УГРАДЊА, ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ МОСТУ НА РЕЦИ ЛИМ

конкурсна документација


   Објављен: 7.04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-08/2017

- НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -

  конкурсна документација


   Објављен: 7.04.2017

Одлука о додели уговора број 410-20-17-06 од 03.04.2017. године


 

   Објављен: 5.04.2017

Предмет јавне набавке број 410-23/2017 је набавка радова - на одржавању јавне расвете (Набавка, испорука, монтажа ЛЕД светиљки и опреме за управљање осветљењем и остале опреме и пуштање у рад)

Конкурсна документација 410-23/2017


   Објављен: 31.03.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге „Лични пратилац детета"

ЈАВНА НАБАBКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Број: 410-13/2017

конкурсна документација


   Објављен: 22.03.2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 410-20/2017

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

конкурсна документација


    Објављен: 22.02.2017

Odluka o dodeli ugovora broj 410-23-A-9-16 od 20.02.2017. godine 


   Објављен: 19.01.2017

Појашњење конкурсне документације број 410-23-А-2016-1 од 19.01.2017. године


   Објављен: 16.01.2017

Појашњење конкурсне документације број 410-23-А-2016-1 од 16.01.2017. године


   Објављен: 20.12.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 410-23-16


   Објављен: 09.12.2016

Обавештење о закљученом уговору 410-02-16


   Објављен: 09.12.2016

Конкурсна документација број 410-25-16

Позив за подношење понуда број 410-25-16


   Објављен: 02.12.2016

Одлука о обустави поступка јн број 410-23-16-6 од 01.12.2016. године


   Објављен: 25.11.2016

ПОЈАШЊЕЊЕ бр.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 410-23-2/16

ПОЈАШЊЕЊЕ бр.2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 410-23-2/16


   Објављен: 18.11.2016

Друга измена плана јавних набавки од 10.11.2016. године

Одлука од 10.11.2016. године


   Објављен: 09.11.2016

Одлука број 410-02-16-6 од 07.11.2016. године


   Објављен: 28.10.2016

ЈАВНА НАБАВКА - Радови Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско-трговинској школи у Пријепољу

КД број 410-23-16 од 28.10.2016. године

Позив за подношење понуда број 410-23-16 од 28.10.2016. године


   Објављен: 20.10.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-2/2016

Набавка пелета за грејну сезону 2016/2017.

Конкурсна документација 410-2/2016

ПозивЗаПодносењеПонуде-јнмв број 410-2/2016


   Објављен: 05.10.2016

Одлука о усвајању прве измене јавне набавке број 410-01-А-16-1

Прва измена плана јавних набавки број 410-01-16-1 од 04.10.2016. године


   Објављен: 02.09.2016

Одлука о додели уговора број 410-06-7-16 од 01.09.2016. године


   Објављен: 24.08.2016

Одлука о додели уговора број 410-03-16-6 од 23.08.2016. године


   Објављен: 17.08.2016

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-06/2016

Набaвка услуге одржавања информационог система за буџетско рачуноводство ''Трезор-Саветник''

Конкурсна документација број 410-06-16


   Објављен: 12.08.2016

Конкурсна документација број 410-03-16

ПозивЗаПодносењеПонуде-јнмв број 410-03-16


   Објављен: 12.08.2016

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-07-16

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-15 Партија 1

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-16 Партија 2

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-17 Партија 3

ОбавештењеОЗакљученомУговору 410-08-16-18 Партија 4

ОбавештењеОЗакљученомУговору-електрична енергија 2016.


   Објављен: 25.07.2016

Обавештење о закљученом уговору бр. 410-05/2016

Предмет јавне набавке бр. 410-05/2016 су услуге - Набавка услуге одржавања софтвера - информационог система ЛПА, за потребе наручиоца, општине Пријепоље.


   Објављен: 07.07.2016

Одлука о додели уговора хермес-софтвер

Одлука о додели уговора број 410-01-07-16 од 06.07.2016. године


   Објављен: 29.06.2016

Одлука о додели уговора број 410-08-16-14 од 27.06.2016. године


   Објављен: 17.06.2016

Наручилац, општина Пријепоље, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15, 68/15), доноси:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ И ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА БРОЈ 410-01/16-

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока


   Објављен: 15.06.2016

Обавештење о закљученом уговору-патрија 1

Обавештење о закљученом уговору-патрија 2


   Објављен: 20.05.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-10/2016

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

КД БРОЈ 410-10-16

Позив за Подношење понуде 410-10-16


   Објављен: 18.05.2016

Одлука о додели уговора број 410-12-8-16 од 16.05.2016. године


   Објављен: 18.05.2016

Измењена конкурсна документација број 410-13-16

Обавештење О Продузењу Рока За Подносење Понуда 410-13-16


   Објављен: 12.05.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-13/2016

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И КОРИЧЕЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И АРХИВСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КД БРОЈ 410-13-16

Позив за Подношење понуде 410-13-16


   Објављен: 04.05.2016

Обавештење о закљученом уговору број 410-04-6-16 од 27.04.2016. године-набавка ресторанских услуга


   Објављен: 28.04.2016

Одлука о додели уговора број 410-04-6-16 од 27.04.2016. године-набавка ресторанских услуга

Одлука о додели уговора број 410-09-7-16 од 28.04.2016. године-нафтни деривати


   Објављен: 28.04.2016

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 410-12/2016

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКЕ КУЋЕ У ПРИЈЕПОЉУ, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1., ПРИЈЕПОЉЕ И РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ОТСЕКА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, САНЏАЧКИХ БРИГАДА ББ, ПРИЈЕПОЉЕ

КД БРОЈ 410-12-16

Позив за Подношење понуде 410-12-16


   Објављен: 19.04.2016

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 410-04-1/16 од 11.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 410-04-2/16 од 11.04.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку услуге - ресторанске услуге за потребе општине Пријепоље

Конкурс

Позив за подношење понуда


    Објављен: 18.4.2016

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ресторанске услуге за потребе општине Пријепоље


   Објављен: 14.04.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-09/2016

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -

Kd broj 410-09-16 Набавка нафтних деривата путем корпоративних картица

Позив за подношење понуде-јнмв број 410-09-16


    Објављен: 6.4.2016

План јавних набавки за 2016. годину 


    Објављен: 12.02.2016

Правилник о набавкама наручиоца, општине Пријепоље, број 403-157514-1 од 23.09.2015. године


   Објављен: 12.11.2015

На основу члана 108. став 1. у вези члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15, 68/15), и извештаја о стручној оцени понуда број 410-45-7/2015(1) од 09.11.2015. године, одговорно лице наручиоца, општине Пријепоље, доноси:

О Д Л У К У  о додели уговора

 У поступку јавне набавке мале вредности број 410-45/2015(1) - набавка добара - пољопривредне машине и опреме по партијама, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју'', обликован у  2 (две) партије (поновљени поступак), Партија бр. 4: Набавка компоненти за постављање ограде, Партија бр. 5: Набавка система за наводњавање, додељује се уговор о јавној набавци добара:

Погледајте одлуку у целини ОВДЕ  

Закључени уговори у оквиру јавне набавке  410-45/2015(1) – набавка добара - пољопривредне машине и опреме по партијама, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју'', обликован у 2 (две) партије (поновљени поступак), Партија бр. 4: Набавка компоненти за постављање ограде, Партија бр. 5: Набавка система за наводњавање.  Објављен: 10.11.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Предмет  јавне набавке : САДНИЦЕ ШЉИВЕ (поновљени поступак)


ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:410-06/2015(1)                                                                  

  

Одлука о додели уговора

 

 

 

Обавештења о закљученим уговорима јавне набавке мале вредности број 410-06/2015(1) - набавка добара – 3000 садница шљиве (1500 садница чачанске родне и 1500 садница чачанске лепотице) – поновљени поступак 

 

 

 

 


19.11.2015. год. до 13:00h

 


 

Објављен: 9.11.2015

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ИЗРАДА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШЕХОВИЋА ПОЉЕ


ЈНМВ број 410-48/15                                                                   

  


 

 


Рок за пријављивање 18.11.2015. г. до 12.00 часова

 


 

 

  

Објављен: 3.9.2015

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-31/15(1) за јавну набавку мале вредности – ''НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БРОШУРА И ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ –ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК'' за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину                                                                      

  


 

 


Рок за пријављивање 11.09.2015. г. до 13.00 часова

 

Одлука о додели уговора                                                                 

   

 

 Одлука о додели уговора   (14.10.2015)

 

 

  

Објављен: 2.9.2015

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-16/15(1) за јавну набавку мале вредности-набавка добара - Набавка канцеларијског материјала - Ситан канцеларијски материјал-партија 3 - поновљени поступак, за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину

 


  

 

 

 

 

 


Рок за пријављивање 11.09.2015. г. до 11.00 часова

 

Одлука о додели уговора                                                                 

    

 Одлука о додели уговора       (14.10.2015)                                                          

    

Објављен: 24.08.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ

410-47/2015

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке број 410-47/2015 је услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ (ПЕЛЕТ И СЕЧКА) И САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА И БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕПОЉУ.

 

 

 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

Појашњење конкурсне документације број 410-47-002/2015 од 28.08.2015. године у поступку јавне набавке мале вредности број 410-47/2015 – набавка услуге израде пројектне документације котларнице на биомасу(пелет и сечка) и санације фасаде Дома здравља и Болнице у Пријепољу. Молим Вас да сходно члану 20. Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр. 124/2012 од 29.12.2014. године, 14/15, 68/15), потврдите пријем предње наведеног документа. 

 

Напомена: Ступањем на снагу измена и допуна Закона о јавним набавкама који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' бр. 68/15, наручилац више нема законску обавезу слања одговора у писаном облику заинтересованом лицу, већ искључиву обавезу објављивања одговора на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници (одредба члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15)).

 

  

 

Одлука о додели уговора за  у оквиру јавне набавке број 410-47/15, набавка услуге израде пројектне документације котларнице на биомасу (пелет и сечка) и санације фасаде Дома здравља и Болнице у Пријепољу

                                                                  

  

Обавештење о закљученом уговору  БРОЈ 410-47/15 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ (ПЕЛЕТ И СЕЧКА) И САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА И БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕПОЉУ 

 

 

 

 

 

 


Рок за пријављивање 03.09.2015. год. до 13:00h 

 


   

 

 

Објављен: 21.08.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ

410-45/2015

Јавна набавка мале вредности

Набавка добара - пољопривредне машине и опрема по партијама, назив и шифра из Општег речника набавки-пољопривредне машине-16000000, разне конструкције-44212320, компоненте за постављање ограда - 34928220, топловодни котлови - 42161000, опрема за наводњавање - 43323000   

Конкурсна документација

Конкурсна  пријава

 

 

Појашњење конкурске документације и продужетак рока 

НАПОМЕНА (ВАЖНО): Продужава се рок за подношење понуда, тако да се понуде подносе до 04.09.2015.године до 13:00 часова.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно 04.09.2015.године у 13:15 часова. Отварање понуда ће се обавити у сали за састанке наручиоца на адреси: општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

 

 

 Два обавештење о обустави јавне набавке добара - пољопривредне машине и опреме по партијама, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју''; обликован у 5 (пет) партија

 

 

 

 


Рок за пријављивање 4.09.2015  13.00ч

 


 

Објављен: 20.08.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне  набавке бр 06/15,  је јавна набавка услуге - УСЛУГA ШТАМПАЊА БРОШУРА И ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ И ROLL-UP BANERA.

Обавештење

 

 


 

 

Објављен: 20.08.2015

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-03/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсна документација

Конкурсна  пријава

 

 

 


Рок за пријављивање 28.08.2015  13.00ч

 

 

 

 Одлука о додели уговора 


 

Објављен: 3.8.2015

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15), наручилац,  општина Пријепоље, доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности број 410-02/2015-набавка добара-30 тона пелета за огрев за потребе наручиоца општине Пријепоље

 Члан 1.

 Мења се тачка 9. техничке спецификације конкурсне документације број 410-02/2015 – (страна 4. конкурсне документације) и тачка 9. техничке спецификације сада гласи:

9. Највећи проценат пепела:  0,7-1,5%

 Члан 2.

Продужава се рок за подношење понуда, тако да се понуде подносе до 10.08.2015.године до 13:00 часова.

 Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно 10.08.2015.године у 13:15 часова. Отварање понуда ће се обавити у сали за састанке наручиоца на адреси: општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 Члан 3.

            У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

  

Обавештење о продужењу рока


 

 

Објављен: 30.7.2015

 

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-02/15 за јавну набавку мале вредности – набавка добара-пелета, за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину.

 


 

 

 

Објављен: 29.7.2015

 

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-31/15 за јавну набавку мале вредности - НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БРОШУРА, ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ И ROLL-UP BANERA, за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину.  

 


 

 

 

Објављен: 13.7.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ и ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Партија 1 - Услуга одржавања штампача(сервис, поправка и пуњење штампача)

Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе општине Пријепоље

(Предмет јавне набавке je oбликован у 2(две) партије и то : Партија 1:  Одржавање штампача и Партија 2: Одржавање фотокопир апарата).

 


 

Објављен: 13.7.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ и ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка добара – канцеларијског материјала по партијама.
Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије и то :

Партија 1:  Папирна галантерија,

Партија 2: Обрасци и блоковска роба,

Партија 3: Ситан канцеларијски материјал,

Партија 4. Тонери и остали материјал за рачунаре.

 

 


 

 

Објављен: 10.7.2015

Конкурс за пољопривредни програм-Фондација дивац

Конкурс-текст

Конкурсна  пријава

 

 

 


Рок за пријављивање 10.7.2015 -31.07.2015.

 


 

 

 

Објављен: 9.6.2015

 

Појашњење конкурсне документације број 410-16-002/2015 од 09.06.2015. године, у поступку јаване набавке број 410-16/15 за јавну набавку мале вредности-набавка добара - Набавка канцеларијског материјала по партијама за потребе наручиоца, општине Пријепоље

 


 

Објављен: 9.6.2015

 

број 410-15/15

- услуге одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе наручиоца - 

 

 

 


17.06.2015. г. до 12.00 часова 


 

Објављен: 9.6.2015

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 410-04/2015-Набавка добара- грађевинског материјала за побољшање услова становања породицама расељених лица на територији општине Пријепоље.

 


Објављен: 9.6.2015

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке добара - набавка електричне енергије, за потребе зграда које припадају Општинској управи општине Пријепоље и јавне расвете која припада општини Пријепоље.

ЈН бр. 410-01/2015 

 

 

 


15.06.2015. г. до 12.00 часова


 

 

 

Поступак јавне набавке мале вредости број 410-16/2015-набавка добара

- ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ канцеларијског материјала по партијама

 

 

 


Објављен: 3.6.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – набавка добара-канцеларијског материјала по партијама

 

 

 


11.06.2015. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен: 19.5.2015

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15), наручилац,  општина Пријепоље, доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - Набавка услуге одржавања софтвера -

информационог система ЛПА

ЈН бр. 410-04/2015

 

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације

Одлука и измени и допуни конкурсне документације

 

Објављен: 18.5.2015

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 


РС“ број 124/2012, 14/15), наручилац,  општина Пријепоље, доноси:


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 


јавну набавку – Набавка услуге одржавања софтвера – 


информационог система ЛПА


ЈН бр. 410-04/2015

 

 

 


25.05.2015. г. до 12.00 часова


 

Објављен: 13.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-04/2015

Набaвка услуге одржавања софтвера -

  информационог система ЛПА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

 


21.05.2015. г. до 12.00 часова


Објављен: 12.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-04/2015

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација

Позив за подношење  понуде

 

 


20.05.2015. г. до 13.00 часова


Објављен: 11.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-01/2015

ЈАВНА НАБАВКА  И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2015. ГОДИНИ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација

Позив за подношење  понуде

 

 


10.06.2015. г. до 12.00 часова


Објављен : 8.5.2015

 

 

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-17/2015 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -

 

 

 

 

 


18.05.2015. г. до 13.00 часова


 

Објављен : 8.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-40/2015 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ

 

 

 

 

 


08.05.2015. г. до 13.00 часова


 

Објављен : 16.4.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-05/2015


Набaвка услуге одржавања програма Трезор - саветник за 

буџетско рачуноводство 


ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

 

 


27.04.2015. г. до 12.00 часова


 

 

Објављен : 16.4.2015

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

 

 

 

 

 


23.04.2015. г. до 13.00 часова


 

 

 

 

Објављен : 16.3.2015

за јавну набавку мале вредности број 07/2015 набавка услуга-ресторанске услуге за потребе општине Пријепоље до финансијског искоришћења вредности уговора, а у периоду не дужем од једне године дана, од дана када је уговор закључен

 

 

 

 

 


24.03.2015. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен : 13.3.2015

За отворени поступак јавне набавке добара - садног материјала по партијама – садница јабука, шљива, купина и малине за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 


 

Објављен : 05.3.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 06/2015 УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И КОРИЧЕЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И АРХИВСКОГ МАТЕРИЈАЛА


 

 Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 


13.03.2015. г. до 12.00 часова


 

Објављен : 23.2.2015

Набавка садног материјала по партијама – садница јабука,

шљива, купина и малине за расподелу пољопривредним 

газдинствима општине Пријепоље


 

 

 

 

 

 


25.03.2015. г. до 12.00 часова


Објављен : 09.12.2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-28/14-A

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - моторних пумпи за црпљење воде за потребе штаба за ванредне ситуације општине Пријепоље.


 

Позив за подношење пријава 

 

 

 

 

 


17.12.2014. г. до 12.00 часова

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 


Објављен : 08.12.2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 410-24/2014

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА АУТОМОБИЛА

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 

16.12.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 


 

Објављен : 14.11.2014

за јавну набавку број 410-28/2014

НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 1: НАБАВКА НАПРТЊАЧА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  ВОДОМ

ПАРТИЈА 2: НАБАВКА АУТО ГУМА И АКУМУЛАТОРА

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија 2  

 


Објављен : 16.10.2014

П Р А В И Л Н И К

о остваривању права на регрес за oсигурање усева,плодова,вишегодишњих засада и животиња у 2014 години

 

Конкурсна документација

 


Објављен : 30.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-07/2014

Набaвка услуге одржавања програма Трезор - саветник за буџетско рачуноводство

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


08.10.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-26/2014

Набавка садног материјала– садница малина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


09.10.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-01/2014-2

Набавка садног материјала– садница купина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље(поновљени поступак)

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


09.10.2014. г. до 14.00 часова 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2

 

 


Објављен : 9.9.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-16/2014-2

Набавка добара - набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе-поновљени поступак-

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 


08.10.2014. г. до 13.00 часова 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 3

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 2

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 


Објављен : 15.07.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-16/2014-1

Предмет јавне набавке: Набавка добара - 60 стеоних квалитетних приплодних јуница симентаске расе-поновљени поступак.
Назив и ознака из општег речника: 03321000 - стока.

 

Конкурсна документација

Позив за подношење пријаве

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 14.08.2014. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен : 30.05.2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-14/2014

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКИХ УСЛУГА-УКЛАЊАЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ у 2014-ој   години

Конкурсна документација

                        Обавештење о покретању поступка

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 06.06.2014. г. до 12.00 часова

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


 

 

Објављен : 13.05.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-09/2014

 

за јавну набавку услуга хотелског смештаја ЈН МВ бр. 410-09/2014

     Конкурсна документација

                             Обавештење о покретању поступка

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.05.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


 

Објављен : 07.05.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-6/2014

 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  - одржавања информационог система ЛПА управе општине Пријепоље.

   

  Конкурсна документација

  Обавештење о покретању поступка

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 15.05.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 23.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-10/2014

 

за јавну набавку мале вредности број 410-10/2014

набавка услуге  - одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе Општинске управе општине Пријепоље.

   

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 05.05.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2

 


 

 

Објављен : 8.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН бр. 410-04/14

 

за јавну набавку мале вредности – набавка добара-канцеларијског материјала по партијама

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 16.04.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 4 


   

 

 

Објављен : 8.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-13/14

 

за отворени поступак за јавну набавку услуга

систематске дератизације 

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 07.05.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


  

 

 

Објављен : 3.4.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014-1

 

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -


-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК-

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 11.04.2014. г. до 13.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 

 

 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 


  

 

 

 

Објављен : 12.3.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-08/2014

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ

 

ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 20.03.2014. г. до 14.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2 


  

 

 

 

Објављен : 14.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 06/2014 

 

УСЛУГA НАБАВКE  И ИСПОРУКE ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 18.03.2014. г. до 12.00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 05/2014 

 

- УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 24.02.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014 

 

- НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.02.2014. г. до 13.00 часова

 

 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 03/2014 

 

Набавка добара - набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе


у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 17.03.2014. г. до 14.00 часова

 

 


 

 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 02/2014 

 

Јавна набавка мале вредности

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

 

   

 

 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 21.02.2014. г. до 12.00 часова    

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 


 

 

Објављен : 6.2.2014

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 01/2014

 

Набавка садног материјала по партијама – садница јабука, шљива и купина за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

у отвореном поступку на основу члана 32. Закона о јавним набавкама РС

                                           

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА : 06.03.2014. године до 12.00 часова.     


 


 

 

 

 

 


 


 

 

Вести & Догађаји
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >