Регистрација промена код предузетника

Потребна документација за регистрацију промене:

 • регистрациона пријава промене за предузетника са јасно означеном врстом и садржином промене на додатку који се подноси у регистрациону пријаву промене
 • доказ о плаћеној накнади (за благовремено поднету регистрациону пријаву промене 300,00 динара, за две и више благовремено поднете пријаве промена у једној регистрационој  пријави 480,00 динара, за промену правне форме 5.100,00 динара).

Промене код предузетника које су предмет регистрације:

 • лични подаци оснивача - предузетника, пословође или ортака (име, презиме, ЈМБГ или број пасоша за страна физичка лица)
 • преузимање радње од стране чланова породичног домаћинства у случају смрти предузетника
 • пословно седиште, назив, претежна делатност, пословно име, период на који је предузетник регистрован
 • упис или промена пословође или ортака овлашћеног за заступање
 • подаци о простору ван пословног седишта
 • ПИБ, рачун у банци, контакти
 • упис или брисање забележбе података од значаја за правни промет
 • привремени престанак обављања делатности.

Промене које нису предмет регистрације:

 • проширење делатности
 • привремени престанак рада простора ван пословног седишта
 • промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна, допунска или је обавља пензионер)
 • рад на терену (од места до места).

За регистрацију промене правне форме, Агенцији се подноси следеће:

 • регистрациона пријава брисања предузетника из Регистр
 • регистрациона пријава оснивања привредног друштва
 • сва потребна документација која је законом прописана за оснивање
 • друштва у које жели да се промени правна форма
 • доказ о уплати накнаде у износу од 5100,00 динара на рачун
 • Агенције, као и 1460,00 динара за добијање матичног броја, а уплаћује се на рачун буџета Републике Србије
 • одлука о промени правне форме из предузетника у привредно друштво.

За регистрацију именовања пословође АПР се подноси:

 • овлашћење којим оснивач именује пословођу
 • фотокопија личне карте пословође.

За регистрацију преузимања радње у случају смрти оснивача потребно је поднети:

 • извод из матичне књиге умрлих
 • изјаву о преузимању предузетничке радње и то у року од 30 дана од смрти оснивача. Радњу могу преузети чланови домаћинства: брачни друг, родитељи и деца оснивача.

Извор: Агенција за привредне регистре

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >