Početna
Aktivnosti predsednika opštine

Na ovoj stranici možete pratiti aktivnosti predsednika Opštine Prijepolje.

  Objavljen: 02.03.2019 

 

Rešavanje problema pasa lutalica
Predsednici opština Prijepolje Vladimir Babić, Nove Varoš Rade Vasiljević i Priboja Lazar Rvović, potpisli su u zgradi opštine Prijepolje memorandum o zajedničkom delovanju i aktivnostima na rešavanju problema pasa lutalica.
Aktivnosti će ići u pravcu izgradnje zajedničkog azila za zbrinjavanje pasa lutalica sa područija ove tri opštine.
Potpisivanju memoranduma  je prisustvovao narodni poslanik Krsto Janjušević.

  

Objavljen: 02.03.2019 


Zaključen ugovor o finansiranju mera populacione politike


Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović je danas potpisao Ugovor o sufinansiranju mera populacione politike sa dr Slavicom Đukić Dejanović Ministarkom bez portfelja koja je  zadužena za demografiju i populacionu politiku. Ugovor obuhvata realizaciju sledećih mera populacione politike: usklađivanje rada i roditeljstva u okviru kojih su uključene aktivnosti nabavke opreme, uređenje i opremanje objekata Predškolske ustanove „Miša Cvijović“, edukacije iz oblasti populacione politike,kao i mere aktiviranja lokalne samouprave. Za realizaciju ovih mera opština će obezbediti 3.195.633,00 dinara, a Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku će izdvojiti 3.326.067,00 dinara. Rok za realizaciju ovih mera je kraj 2020. godine.

 

 

  Objavljen: 30.12.2019

 

Dodela ugovora po Javnom pozivu za učešće u programu ostvarivanja podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena u oblasti rurualne ekonomije za dodoelu bespovratnih sredstava

Dana 30.12.2019. godine u opštini Prijepolje su potpisani ugovori između predsednika opštine, Dragoljuba Zindovića i jedanaest žena koje su izabrane od strane komisije na završenom javnom pozivu za ekonomsko osnaživanje žena opštine Prijepolje. Inače, pravo konkursa su imale žene iz ruralnih sredina, a sredstva su obezbeđena u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za deografiju i populacionu politiku čije učešće  je iznosilo 1.700.000 dinara, a  učešće opštine Prijepolje 300.000 dinara.

Na ovaj poziv su se prijavile 32 žene – nosioci poljoprivrednog gazdinstva, a sredstva su dodeljena za 11 korisnika - žena. Pravo na učešće po  konkursu su imale žene do 45 godina starosti i uglavnom su konkurisali za nabavku motokultivatora, kosačica, plastenika,  priplodnih grla i sl. Kao kriterijum za izbor na konkursu su, između ostalog, bili i broj dece i prosečna primanja. Maksimalan iznos po korisniku je 200.000 dinara. 

            

            

 

Objavljen: 30.07.2019

 

POTPISIVANjE UGOVORA O DONACIJI MONTAŽNIH KUĆA

 

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, sa saradnicima, se dana,29. jula 2019. godine,u prostorijama opštine Prijepolje, sastao sa predstavnicima  organizacije HELP.

Tim povodom potpisan je Ugovor o donaciji montažnih kuća namenjenih porodicama interno raseljenih lica, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Prijepolje.

Ugovor o donaciji su potpisali predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, regionalni koordinator organizacije HELP Klaus Mock i krajnji korisnici- interno raseljena lica kojima će biti donirane montažne kuće,  na osnovu  Javnog poziva koji su zajednički sproveli organizacija HELP i opština Prijepolje .

Projektom, koji finansiraju  Evropska unija i opština Prijepolje, obezbeđena su 2 stambena rešenja za porodice interno raseljenih ,putem izgradnje montažnih kuća, po principu “ključ u ruke”, na privatnim placevima korisnika.

 

  

Ovaj projekat je deo šireg programa podrške Evropske unije “Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica  i povratnika po sporazumu o redmisiji - EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika" ukupne vrednosti 5,65 miliona evra. Ovim projektom organizacija HELP u saradnji sa gradom Vranjem i opštinama Bujanovac, Vladičin Han, Tutin i Prijepolje će stambeno obezbediti ukupno 30 porodica interno raseljenih lica i povratnika i u isto vreme podržati 25 lica koja planiraju da započnu sopstveni biznis na teritoriji pomenutih gradova i opština .

Na sastanku je bilo reči o uspešnoj saradnji opštine i organizacije HELP, kako na realizaciji aktuelnog projekta , tako I na projektima koji su realizovani u prethodnom periodu.

Dogovoreno je da se saradnja  nastavi . 

 

 

Objavljen: 17.04.2019

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, potpisao je dana 16.04.2019.godine u  Beogradu,  Ugovor o sufinisiranju mera populacione politike  jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, sa ministrom bez portfelja zaduženim za demografiju i populacionu politiku, prof. dr. Slavicom Đukić Dejanović.

Na osnovu ovog ugovora,zaključenog na osnovu Javnog poziva na kom je učestvovala, opština Prijepolje će dobiti  bespovratna sredstva u iznosu od 6.757.500,00  RSD. Opština će učestvovati  sa 1.192.500,00 RSD sopstvenih sredstava.

Sredstva su opredeljena za sprovođenje sledećih mera populacione politike:

-Nabavku opreme (krevetića sa dušecima za decu,stolova,stolica,industrijske pećnice  i dr.) za potrebe Predškolske ustanove “Miša Cvijović” u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

-Sprovodjenje programa podsticaja I ekonomskog osnaživanja žena u oblasti ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

-Edukativno savetodavnu kampanju vezanu za reproduktivno zdravlje mladih ljudi u ukupnoj vrednosti od 200.000,00 dinara.

-Opremanje Doma zdravlja-službe Pedijatrije-kupovinu kolor-dopler aparata u ukupnoj vrednosti od 3.500.000,00 dinara

-Informativnu kampanju iz oblasti  populacione politike u ukupnoj vrednosti od 250.000,00 dinara.

 


 

 

Objavljen: 22.11.2018 

POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO BLATO

 

U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 dinara sa PDV.  Rok za izvođenje radova je 73 kalendarska dana od dana uvođenja u posao.  Projekat finansira Ministarstvo privrede i Opština Prijepolje a radove će izvoditi preduzeće Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar.

Na realizaciju projekta čekalo  se nepuna dva meseca nakon što je Ministarstvo privrede kao naručilac  izabralo  najpovoljnijeg ponuđača preduzeće Novi Pazar - Put d.o.o,   a na Odluku  komisije o dodeli ugovora, preduzeće „ Složna braća" d.o.o ogranak Putevi - Zlatar,  kao ovlašćeni član grupe ponuđača  uložilo  žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija je žalbu odbacila kao neosnovanu pa su se stekli uslovi da se sa preduzećem Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar potpiše ugovor i pristupi realizaciji projekta.


 

    Objavljen: 27.03.2018

OPŠTINA PRIJEPOLjE OBELEŽILA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE

Opštinsko rukovodstvo opštine Prijepolje u subotu 24.marta 2018. godine obeležilo je godišnjicu NATO agresije na SR Jugoslaviju.

 

„Na današnji dan, pre 19 godina, je moćna Nato armada, bez odluke Saveta bezbednosti UN započela agresiju na SR Jugoslaviju. Nato agresija je  civilizacijska sramota 20. veka i svih koji su ovaj krvavi pir nazvali „Milosrdnim anđelom" a nevine žrtve „kolateralnom" štetom. Ubijan je jedan mali slobodoljubivi narod i jedna mala država samo zato što im nisu bili po volji njena politika i državno rukovodstvo. Zapravo, trebalo je slomiti Srbiju, proterati Srbe sa Kosova i stvoriti prostor da se u istorijskoj kolevci srpskog naroda stvori albanska državna tvorevina. Agresija NATO snaga ostavila je duboke ožiljke u dušama svih nas.U sećanju su nam ostali jasni prizori porušenih mostova, puteva i prekinutih komunikacija na našem području. Srećom nije bilo i ljudskih žrtava ali su razaranja bila ogromna. Okupljamo se svake godine, ovde, pored mosta, kao simbola stradanja Srbije, da bi smo odali poštu nevinim žrtavama koje ne smemo i nećemo zaboraviti".Ovim rečima se, između ostalog, predsednik opštine Dragoljub Zindović obratio prisutnim građanima, kraj  spomenika u Šehovića polju posvećenom žrtvama bombardovanja,

Cveće i venci položeni su i na spomeniku kod železničke stanice pripadnicima vojske i policije koji su stradali u poslednjem ratu kao i onim civilim koji su im se dobrovoljno priključili.

Pre toga predsednik je sa saradnicima u Domu kulture organizovao prijem za članove porodica vojnika, oficira i policajaca. Oni su, kako je rekao, stradali u jednom teškom vremenu i surovom građanskom ratu u kom je nestajala jedna zemlja i gde se u početku nije video spoljni agresor. Epilog je usledio 24. marta pre 19 godina, agresijom Nato alijanse. On je naglasio da su njihovi životi nenadoknadiv gubitak za porodice ali da njihova žrtva ni ideali nikada neće pasti u zaborav.

    Objavljen: 27.03.2018

ODRŽANA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

U petak 23.03.2018. godine održana je sednica štaba za vanredne situacije. Sednica je održana sa ciljem da se sagleda stanje na teritoriji opštine Prijepolje nakon velikih snežnih padavina i dogovore aktivnosti ako dođe do naglog otapanja snega i većih količina padavina kako nagoveštava Republički hidrometeorološki zavod Srbije u narednim danima.

Dogovoreno je da Opštinska uprava koordinira aktivnosti uz punu podršku Odeljenja za vanredne situacije, javnih preduzeća i ustanova. Neophodno je obezbediti deponije peska, džakove i ljudstvo za njihovo punjenje i transport do ugroženih područja. Takođe treba obezbediti maksimalnu spremnost i raspoloživost mehanizacije za eventualne  intervencije.

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije je istakao da je Vatrogasno-spasilačka jedinica potpuno spremna da pruži svu neophodnu pomoć ako stigne poplavni talas, ali apelovao i na građane da sami obave sve pripreme kako bi bili spremni ako do izlivanja reka zaista dođe.

Predstavnicisvih javnih službi su informisali Štab za vanredne situacije da u našoj Opštini funkcionišu sve delatnosti od vitalnog značaja. Sneg se čisti na prioritetnim putnim pravcima i seoskim područjima gde to nalažu realne potrebe kao što su smrtni slučajevi, bolest, seoske ambulante i škole.

Na sednici je razmatran i zahtev Mesne zajednice Ivanje u vezi rešavanja problema podzemnih voda i voda nastalih otapanjem snega, jer je kako je rečeno Ivanjsko ponje pod vodom. Dogovoreno je da se ovim problemom bavi Opštinska uprava, odeljenje za investicije kao i drugi nadležni organi u redovnoj proceduri.

 

    Objavljen: 09.03.2018

Realizacija projekta rekonstrukcije kamenog mosta u Šarampovu.

Dana 07. marta 2018. godine u kabinetu predsednika opštine Prijepolje održan je radni sastanak  na kojem su prisustvovali predstavnici Kancelarije za javna ulaganja  Vlade Republike Srbije,predstavnici  izvođača  radova preduzeća Putevi Novi Pazar  kao i  predstavnici nadzornog organa saobraćajnog instituta  CIP  iz Beograda.

Na sastanku je konstatovano da radovi na sanaciji mosta napreduju po ugovorenoj dinamici.

Dogovorene su dalje aktivnosti na realizaciji projekta kako bi isti bio završen u ugovorenim rokovima.


Vesti & Događaji
23.Decembar 2021.
ODLUKA o produženju ...
ODLUKA o produženju roka za podnošenje eprijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine >
20.Decembar 2021.
Informisanje ...
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i Akt o promeni Ustava Republike Srbije
02.Decembar 2021.
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na ...
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine PrijepoljePrijavni >
30.Novembar 2021.
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene ...
  Pravilnik  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe >
27.Oktobar 2021.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i ...
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
19.Oktobar 2021.
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i ...
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i >
08.Oktobar 2021.
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog ...
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog >
03.Septembar 2021.
Javni poziv za ...
03.09.2021. JAVNI POZIV  GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANjE MERA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMANA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU -PRILOZI-   PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE >
27.Avgust 2021.
Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po ...
27.08.2021 Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po >
17.Avgust 2021.
Preliminarne liste privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i ...
 Obaveštenje za javnost o utvrđivanju Preliminarnih rang  lista izabranih privrednih subjekata od strane Stručne komisije, koji će učestvovati i realizaciji Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Prijepolje.Pojedinačno  utvrđene  PRELIMINARNE >
02.Avgust 2021.
Javni poziv za mere energetske sanacije ...
  Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada , porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje.Obaveštenje o Odluci da produži rok za prijavljivanje privrednih subjekata za učešće u sprovođenju >
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >