Početna
IZBORI 2020

 Lokalni izbori 2020


  REŠENjE O UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE  SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE I RASPODELI MANDATA

 


Odluka o nazivu i izgledu obrazaca

 

 

 Obrazci 7-15 

  

 

 REŠENjE

 PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom BOLjA SRBIJA IGOR NINČIĆ  koju je za izbore raspisane za 21. jun 2020. godine, podnela Bolja Srbija   - broj 11.


REŠENjE

 

   PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom ZA KRALjEVINU SRBIJU-LjUBAV,VERA,NADA-Babić Ljubinko Čuveni“  koju je za izbore raspisane za 21.jun 2020. godine, podnela Koalicija ZA KRALjEVINU SRBIJU - broj 10.


REŠENjE

 

PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom  Građanski pokret „ZA ČISTO PRIJEPOLjE“  koju je za izbore raspisane za 21. jun 2020. godine,podneo Građanski pokret “ZA ČISTO PRIJEPOLjE“ - broj 9.


 

REŠENjE

 PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom SDA Sandžaka-dr Sulejman Ugljanin  koju je za izbore raspisane za 21.jun 2020. godine, podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka- broj 8.

REŠENjE o statusu nacionalne manjine


REŠENjE

PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom MILAN GAČEVIĆ-NARODNI BLOK  koju je za izbore raspisane za 21.jun 2020. godine, podnela Koalicija Nova Srbija-Narodni slobodarski pokret - broj 7.


REŠENjE 

 

PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom Zdrava Srbija Milan Stamatović  koju je za izbore raspisane za 21. jun 2020. godine, podnela Zdrava Srbija Milan Stamatović   - broj 6.


 R E Š E Nj E

 O NASTAVKU SPROVOĐENjA IZBORNIH RADNjI U POSTUPKU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE KOJI SU RASPISANI 4. MARTA 2020. GODINE

Obrazci 

Izjava birača - OOSOP-6/2020  


REŠENjE

 

 PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom IZBORNA LISTA “ZAJEDNO ZA PRIJEPOLjE-RASIM LjAJIĆ"  koju je za izbore raspisane za 26.april 2020. godine,podnela  Koalicija SDP-SDPS-LDP - broj 5.


 

REŠENjE

  PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom IZBORNA LISTA GRUPE GRAĐANA ZA BOLjE PRIJEPOLjE-LUTKA “  koju je za izbore raspisane za 26.april 2020. godine,podnela GRUPA GRAĐANA ZA BOLjE PRIJEPOLjE-LUTKA - broj 4.


 

REŠENjE

PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom „ ALEKSANDAR VUČIĆ,IVICA DAČIĆ – ZA NAŠU DECU  koju je za izbore raspisane za 26.april 2020. godine, podnela KOALICIJA ALEKSANDAR VUČIĆ,IVICA DAČIĆ – ZA NAŠU DECU - broj 3.


 

   R E Š E Nj E

PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom DPS DR ZULKEFIL BATO SADOVIĆ  koju je za izbore raspisane za 26.april 2020. godine, podnela DEMOKRATSKA PARTIJA SANDžAKA- broj 2.

 REŠENjE o statusu nacionalne manjine 


  R E Š E Nj E

 PROGLAŠAVA SE Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Prijepolje pod nazivom Akademik Muamer Zukorlić Stranka pravde i pomirenja SPP  koju je za izbore raspisane za 26.april 2020. godine, podnela STRANKA PRAVDE I POMIRENjA- broj 1.

 


Izlaže se na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područije opštine Prijepolje

 

Ćirilica

Latinica 

 


 

 

Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje izbornih lista kandidata za odbornike skupštine opštine prijepolje, raspisanih za 26.4.2020. godine

Čirilica

Latinica

Obrazci  


 Provera izbornih lista

 

 Provera izbornih lista omogućava proveru na osnovu datoteke sa podacima o biračima koja
sadrži sledeće elemente:
• redni broj
• ime i prezime, kao i JMBG birača
• adresa birača
Proverom su uključeni sledeći aspekti validacije birača koji je podržao izbornu listu:
• da li je birač upisan u birački spisak
• da li birač ima status aktivnog birača
• da li je prebivalište birača na teritoriji predmetne JLS
• da li je birač podržao drugu izbornu listu
• da li je birač podržao istu listu dva ili više puta
Način rada funkcionalnosti


Od presudne važnosti za ispravno funkcionisanje provere izbornih lista je da fajl sa
podacima bude ispravno formatiran, kao i da korisnici poštuju pravila za unos podataka.
Pripremljen je šablon-­datoteka koju korisnici koriste za unos podataka.


Datoteka sadrži sledeće kolone:
• redni broj birača
• ime i prezime birača
• JMBG birača
• adresa birača
Datoteka se formira kao Excel fajl koji, pored zaglavlja, sadrži podatke o biračima koji su
podržali izbornu listu. Celokupna datoteka mora biti formatirana kao tekst.

POSEBNU PAŽNjU OBRATITE NA UNOS JMBG, kako bi bile pravilno prikazane sve cifre i ćelije formatirane kao tekst 

Šablon za proveru potpisa 


Vesti & Događaji
23.Decembar 2021.
ODLUKA o produženju ...
ODLUKA o produženju roka za podnošenje eprijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine >
20.Decembar 2021.
Informisanje ...
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i Akt o promeni Ustava Republike Srbije
02.Decembar 2021.
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na ...
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine PrijepoljePrijavni >
30.Novembar 2021.
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene ...
  Pravilnik  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe >
27.Oktobar 2021.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i ...
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
19.Oktobar 2021.
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i ...
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i >
08.Oktobar 2021.
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog ...
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog >
03.Septembar 2021.
Javni poziv za ...
03.09.2021. JAVNI POZIV  GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANjE MERA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMANA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU -PRILOZI-   PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE >
27.Avgust 2021.
Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po ...
27.08.2021 Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po >
17.Avgust 2021.
Preliminarne liste privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i ...
 Obaveštenje za javnost o utvrđivanju Preliminarnih rang  lista izabranih privrednih subjekata od strane Stručne komisije, koji će učestvovati i realizaciji Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Prijepolje.Pojedinačno  utvrđene  PRELIMINARNE >
02.Avgust 2021.
Javni poziv za mere energetske sanacije ...
  Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada , porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje.Obaveštenje o Odluci da produži rok za prijavljivanje privrednih subjekata za učešće u sprovođenju >
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >